+ نگارش شده توسط m n در Tue 6 Mar 2012 و ساعت <-Post time-> |
+ نگارش شده توسط m n در Tue 6 Mar 2012 و ساعت <-Post time-> |

با سلام خدمت آن دسته از دوستان عزیز که در مورد نحوه تعمیر ونگهداری خودرو تیبا سوال داشته اند:

۱- در فصل ۷ واز صفحه۱۲۵ تا صفحه ۱۶۵ کتابچه فنی خودرو تبیاTIBA MANUAL BOOKدرمورد نحوه نگهداری خودرو بحث شده است.

2- درصفحه 158 کتابچه فنی بدون آنکه نامی از انواع روغن موتورها برده شود وبه روش خودروسازهای خارجی نوع ویسکوزیته متانسب با ساختار موتور ذکر شده است که روغن با سطح SAE 10W40 وبا سطح کیفی API SJ  توصیه شده است.

3- با توجه به اینکه دربازار داخلی روغن موتور با سطح کیفی SAE 10W40-API SJ وجودندارد

لذا یک سطح کیفیت بالاتر یعنی API SL را توصیه میکنم که میتوانید از برندهای موتوسل 10W40-SL نیمه سنتتیک روغن موتور کاسترول مگناتک وروغن موتور توتال 7000استفاده نمایید.

4- برای دوستانی که در مناطق گرمتر مانندسیستان وبلوچستان سمنان،قم وخوزستان زندگی میکند روغن 20W50 با توجه به ساختار موتور تیبا توصیه میشود که البته در فصل زمستان این افراد نیز از روغن 10W40 استفاده نمایند بهتر است.

+ نگارش شده توسط m n در Wed 22 Feb 2012 و ساعت <-Post time-> |

مهمترين فلزي كه مقدار اندكي از آن به عنوان افزودني به روغن اضافه مي‌شود، روي مي‌باشد. روي (Zinc) به عنوان افزودني براي جلوگيري از سايش فلز با فلز به روغن اضافه مي‌گردد. زماني كه شرايط موتور نرمال است و روغن وظيفه خود را به درستي انجام مي‌دهد، چنين اتفاقي به ندرت پيش مي‌آيد، اما در صورت بروز مشكل و وجود اصطكاك فلز با فلز، روي با سطوح مربوطه واكنش نشان داده و از خراشيده‌شدن آنها جلوگيري مي‌كند. از كل مواد افزودني 11درصد آن روي مي‌باشد. اين مقدار براي مصارف عادي مناسب است،‌ اما در موتورهايي كه با دور بالا كار مي‌كنند و يا داراي توربو شارژر يا سوپر شارژر هستند، ميزان روي بيشتري موردنياز است. 
ميزان روي زياد نيز نمي‌تواند باعث محافظت بيشتر شود بلكه باعث ايجاد رسوبات مي‌گردد. پس حتي مقدار اين فلز مفيد نيز كاملاً بايد حساب شده باشد

+ نگارش شده توسط m n در Mon 6 Feb 2012 و ساعت <-Post time-> |

 

دراکتبر سال 2010وبرای مصرف در خودروهای تولیدی سال 2011وقبل از آن ابداع شده است.(این سطح کیفیت)برای کنترل بیشتر لجن های (اسیدی)ایجادشده،محافظت بیشتر پیستونها در دماهای بالاتر ،ومطابقت بالاتر با آب بندها تولید شده است.API SNبا ویژگی صرفه جویی درمصرف انرژی مطابق با استانداردILSAC GF-5عملکردبسیار بالایی را با صرفه جویی در مصرف سوخت،محافظت از توربوشارژر،مطابقت وسازش پذیری با سیستم کنترل گازها های خروجی،ومحافظت از موتورهایی که در آنها میزان اتانول سوخت  به E85 میرسد را فراهم میاورد.

 

خواص روغن موتور با سطح کیفیت API SN/GF-5

·         high temperature deposit protection for pistons.

·         more stringent sludge control.

·         seal compatibility.

·         Resource conserving.

·         Fuel economy.

·         Turbocharger protection.

·         Emission control system compatibility.

·         Protection of engines operating on ethanol-containing fuels up to E85

 

+ نگارش شده توسط m n در Sat 4 Feb 2012 و ساعت <-Post time-> |

در اول اکتبر سال 2010،موسسه نفت آمریکا(API) وکمیته بین امللی استاندارد وتاییدروان کننده ها(ILSAC)،به بازاریابی اجازه میدهدکه از مشخصات روغن جدیدخود،SN،SNحفظ منابع و

 ILSAC GF-5استفاده نماید.همچنین برای خودروهای روز اروپا یی وشرکتهای تولیدکننده دراروپا(ACEA)خصوصیات ومشخصات جدیدی برای موتورهای بنزینی در دسامبر 2010 اجباری می شود.همه این مشخصات جدید،پیشرفت قابل توجهی  در عملکرد خودروهای مسافرتی سال 2011بوجود میاورد.یکی دیگر از تغییرات قابل توجه توسط جنرال موتورز است که دیگر حمایتILSAC را ندارداما در سراسر جهان مشخصه اصلی روغن خودکه DEXOS نامیده میشود را معرفی کرده است .همه مدل های جنرال موتورز در سال 2011 روغن با مشخصه DEXOS را بایستی مصرف نمایند.درسرویس جدید APIطبقه بندی ُSNجایگزین نسخه SMدرسال 2004شده است .SNمجموعه ای از محکها وتست دینامیتر موتور است که سطح عملکرد مورد نظر صنعت روغن را ایجا دمیکند.همان طور که طراحی موتور های بنزینی تغییر میکند الزامات ونیازهای روغنی در  جهت تولید پاک کننده ها  تغییر میکندتا موتورهای کارآمدتر از لحاظ سوخت تولید شود.

اگرچه API یک سازمان اساسا آمریکایی است اما مشخصات وخصوصیات تعیین شده(برای روغن موتورها)توسط این موسسه  در همه جهان بعنوان استاندارد کارآمد کیفی روغن موتورها پذیرفته شده وقابل قبول است.هزینه فقط برای اجرای آزمون بیش از 160000دلار است.اگر محصول تولید شده حتی  یکی از اسناد تایید SNیا تست دینامیتر رانداشته باشد ترکیب باید تجدیدنظر شده وبرگردانده میشود وتمام تستهارا از نو انجام دهد.این نشان از سخت گیری ودقت عمل APIرا نشان میدهد.

روغنهای SNسطح قابل قبولی از عملکرد را برای روغن موتور با توجه به سایش وساییدگی،پاک کنندگی،زنگ ،بی ثباتی ،کنترل فوم ونیز نیرومندی برای همه سطوح گرانرویها SAEبوجود میاورد.

Robustness(نیرومندی ومقاومت)اصطلاح صنعتی برای فاصله تخلیه مختص آن روغن موتور است .مقاومت ونیرومندی روغن SNبه میران قابل توجهی بیشتر از SMاست وچندشرکت سازنده موتورفاصله تخلیه بیشتری را توصیه میکنند.روغن پایه مورد نیاز برای SNبا SMتفاوت خاصی ندارد با این حال سطح عملکرد روغن SNبا یک بسته افزودنی قوی تر بهبود یافته است.

روغن SNرا می توان از روی نشان APIکه در تمام برچسبهای روی گالن یا بسته های روغن که تایید وتصویب APIدراد می توان  شناسایی شوند.

عبارت API SERVICE SNدر بالاوکمی بالاتر از وسط مهر API  که در شکل مشخص است قرار میگیرد.اگر روغن دارای شاخص حفظ منابع است .در پایین یا کمی پایین تر از وسط درج میشود .لذا اگر روغنی فاقد الزامات ILSACباشد قسمت پایین مهر APIخالی می شود.در دایره وسط مهر نیز سطح ویسکوزیته روغن مثلا SAE 5W30 درج میشوداگر یک روغن دارای شاخص حفظ منابع است روی ظرف آن مهر ستاره انفجاری API(API starburstدر کنار مهر مخصوص APIزده میشود .این علامت تایید میکند که این روغن خواص وویژگی فعلی ILSACرا دارا می باشدروغنهای SMکه در حال حاضر علام ستاره انفجاری روی محصولات خودرا دارند باید آنرا از اول اکتبر 2010حذف کننداما می توانند ادعای SMبودن خودرا ادامه دهند.

 

 

 

APIطی سال های متمادی عموم مردم را درراستای یافتن نشان ستاره  انفجاری APIروی گالنها بعنوان روش تعیین خصوصیا ت روغنهای رایج وتوصیه شده مخصوص موتورهای بنزینی توسط شده OEMآموزش داده است.

 

+ نگارش شده توسط m n در Sat 4 Feb 2012 و ساعت <-Post time-> |

شرکت خوردوسازی بی ام وBMWروغن موتورهای زیر را برای خودورهای تولیدی بنزین سوز  بعداز سال 2003توصیه کرده است.

BMW Has recommended High Performance SAE 5W-30 Synthetic Oil.
BMW recommends that you check your engine oil level whenever you add fuel to your vehicle.
If you need to add oil between oil changes and BMW High Performance Synthetic Oil is unavailable, you may top up the oil level with one of the following approved synthetic oils. For information on checking your engine oil level refer to your vehicle's Owner's Manual.

The oils listed below meet BMW's Long-life rating and are acceptable for use in BMW

  •  Mobil 1 SAE 0W-40
  • Valvoline SynPower SAE 5W-30
  •  MOTOSEL SN 5W30/GF-5 Fully Synthetic oils.
  • MOTOSEL SN 5W20/GF-5 Fully Synthetic oils.
  • Castrol Syntec European Formula SAE 0W-30
  • Pennzoil Platinum European Formula Ultra SAE 5W-30

 


* Use only oils with an API rating of SM or higher.
* The choice of the right SAE grade is based on the climatic conditions in the region in which you normally drive your BMW.
* To best determine which SAE grade is best suited for your vehicle, contact an authorized BMW center.


روغن موتوررهای زیر برای انواع خودروهای گازوئیل سوزBMW توصیه شده است.


The following is the only recommended and approved synthetic oil for BMW M (Motorsport) vehicles in the US market with gasoline engines, at the present time.

 • BMW Long-life rating LL-01 Synthetic Oils for BMW M vehicles equipped with S54, S62, S65 or S85 engines:
 • Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60 Synthetic Engine Oil
 • Castrol Formula RS SAE 10W-60 Synthetic Engine Oil (BMW part number 07 51 0 009 420)

درصورتیکه روغن موتورهای فوق الذکر برای مدل گازوئیل سوز در دسترس نبود میتوانید از روغنهای دیگر با سطح ویسکوزیته به شرح زیر استفاده نمایید.

 • Viscosity - preferred SAE 10W-60
 • Alternative - SAE 10W-40, SAE 5W-50 or SAE 10W-50

  * Use only oils with an API rating of SJ/CF, SK/CF or higher.

  * The following is a listing of synthetic oils recommended and approved for use in the BMW B7 ALPINA in the  market:
 • BMW High Performance SAE 5W-30 Synthetic Oil (BMW part number 07 51 0 017 866)
 • Castrol Syntec European Formula SAE 0W-30 Synthetic Oil
 • MOTOSEL synthetic 5w30 SN/GF-5 Egine Oils.
+ نگارش شده توسط m n در Wed 1 Feb 2012 و ساعت <-Post time-> |

     SAE 5W-20

 • For all temperature ranges, Hyundai recommends 2010/2011/2012 Sonata owners to primarily use SAE 50W-20 fully synthetic grade motor oil. The SAE in front stands for Society of Automotive Engineers and motor oils with an SAE stamp of approval meet its exact specifications for each oil grade. SAE 5W-20 oil helps improve fuel economy and protect the engine from build-up and oil deposits. It also has these other characteristics: enhances engine power, protects from engine wear, gets to moving parts quickly and starts well in cold weather.in IRAN  prsonal that have HYNDAI SONATA can use MOTOSEL API SN 5W30 and API SN 5W20 that are in very hihg level auoto servises.

       SAE 5W-30

 • If SAE 5W-20 motor oil is not available, the next recommended oil type is the semi-synthetic SAE 5W-30. This is another motor oil that improves fuel economy and keeps the engine performing smoothly. It has similar characteristics to SAE 5W-20 motor oil, but differs slightly. It provides good protection within the first 10 minutes of starting your car. You do not need to change your engine oil as frequently when using SAE 5W-30.you can use MOTOSEL 5W30 FULLY SYNTHETIC ENGINE OILS  that there is in very high level auto services.

      SAE 10W-30

 • The 2010/2011/2012 Hyundai Sonata can also take SAE 10W-30 motor oil when SAE 5W-20 or SAE 5W-30 are not available. The benefits of SAE 10W-30 engine oil include better engine protection. This oil type is almost three times better at reducing engine wear than the SAE 5W-20 type, however, it does not give nearly as much fuel economy improvement. It is important to note that you can only use SAE 10W-30 grade motor oil if your 2010 Hyundai Sonata remains in weather conditions above 0 degrees Fahrenheit.

+ نگارش شده توسط m n در Wed 1 Feb 2012 و ساعت <-Post time-> |
روغن موتور مخصوص خودرو نیسان التیما هیبریدی  altima hybrid 5w20و5w30 سینتتیک می باشد
+ نگارش شده توسط m n در Wed 1 Feb 2012 و ساعت <-Post time-> |

The SAE (Society of Automotive Engineers) has been the first organization that in June 1911 developed the SAE J300 standard that specifies Engine Oil Viscosity Classification.

The "SAE" then on the caps of glass oil bottles and later on the tops of paper oil cans, does not stand for any magic, it is simply the acronym for "Society of Automotive Engineers".

Before SAE came up with this scheme to classify oils by their viscosity in simple terms, which hopefully the motoring public could comprehend and easily understands, there was no simple way to tell how oil would behave in automotive engine when "hot".

Back then oils had no W rating, which stands for " Winter". Since cars were seldom driven in winter this was not a real problem. The roads were generally un passable and vehicles usually not capable of starting when temperatures approached freezing.

Therefore the SAE viscosity rating was based on how quickly a specific quantity of motor oil flowed through a test ofrice when heated to operating temperature (100° C or 212° F).

The SAE Viscosity Number or "Grade" according to the initial SAE J300 standard was simply an average time in seconds that tested oil would take to flow through the test apparatus.

Since SAE did not want to confuse the public with hundreds of numbers and since the simple test yielded different times for different experimenters, it was decided to make the graduation in steps, rather than absolute test values.

Therefore the SAE Viscosity Number according to the SAE J300 standard was an "approximation" and NOT an exact measure

 

Examples:

Any oil that took from 5 to 14 seconds to flow would be SAE 10.

Oil that would take 15 to 24 seconds would be labeled as SAE 20.

Oil that took 25 to 34 seconds would be SAE 30.

And so on until SAE 50.

In the original SAE J300 specifications there was neither SAE 5 oil nor any SAE 60 oil.

The science of Rheology (The flow of liquids) was not well developed at that time.

Automotive engineers were neither scientists nor physicists

Therefore it took several years before the SAE J300 "staircase" was translated from time measurement numbers in a crude instrument into a scientific viscosity values for viscosity expressed in Poise.

Not to confuse the motorists, who by then got used to buy motor oils by SAE numbers, the numbering system that by then did not relate to anything comprehensible was maintained.

By then the J300 SAE Standard was also recognized, but not adapted by API (American Petroleum Institute).

Hundreds of Oil producers had thousands of oilcans with SAE numbers already in the market place.

As far as the author of this article could find the oldest Motor Oil SAE Numbering system was as follows:

 

 

Based on our experience 99.8% of motorists have absolutely NO IDEA what the SAE Numbers on Motor Oil Labels really mean.

 If you use thinner oil (SAE 20) under these "normal" operating conditions there will be LESS resistance to motion due to reduced viscosity, and therefore BETTER Fuel Economy will result. This gain in fuel economy does not however occur without costs.

If you use thicker oil (SAE 40 or SAE 50) under these "normal" operating conditions there will be MORE resistance to motion due to increased viscosity, and therefore WORSE Fuel Economy will result. This LOSS in Fuel Economy is somewhat compensated for by:
a. Decrease in oil consumption due to higher viscosity.
b. Decrease in oil consumption due to lower volatility
c. Increase in Engine service life due to reduced boundary wear and better separation of parts in relative motion

You will definitely get better mileage with SAE 5W-20 then SAE 5W-30 oil, but not by much, usually the optimistic estimates are LESS than 1%. The bad news is about 30% reduction in engine life (from 100,000 miles or 10 years to 70,000 miles or 7 years).

Only manufacturers who have 3 years or 36,000 miles powertrain warranties currently recommend
SAE 5W-20 oil to be used in their NEW 2000 through 2006 model vehicles (FORD, HONDA).

By contrast Mercedes-Benz that offered 4 years or 50,000 miles warranty not only specified
SAE 5W-40 motor oil, but in the USA, to assure that only that oil grade was used, provided periodic maintenance FREE to all its customers. (Free maintenance was offered by Mercedes-Benz from 2000 model years through 2004 model year, it was cancelled on 2005 model cars and SUV's)

 

FINAL choice is yours, you can get BETTER mileage, or LONGER engine life.

If you are leasing a vehicle, then the BETTER mileage parameter is definitely more important as well as cost effective. You just do not care how long will engine last on a car that you will only operate for 24,000 to 36,000 miles. But how many Gallons of fuel you will burn will make a difference.

If you own your vehicle for the long haul, or indefinitely, then SAE 5W-50 is absolute must!

FINAL choice is yours, you can get BETTER mileage, or LONGER engine life.

If you are leasing a vehicle, then the BETTER mileage parameter is definitely more important as well as cost effective. You just do not care how long will engine last on a car that you will only operate for 24,000 to 36,000 miles. But how many Gallons of fuel you will burn will make a difference.

If you own your vehicle for the long haul, or indefinitely, then SAE 5W-50 is absolute must!

+ نگارش شده توسط m n در Tue 31 Jan 2012 و ساعت <-Post time-> |

Model

2010

2011

2012

4Runner - 4-Cylinder

5000

5000

4Runner - 6-Cylinder

10,000

10,000

10,000

Camry - 4-Cylinder

10,000

10,000

10,000

Camry - 6-Cylinder

10,000

Corolla

10,000

10,000

FJ Cruiser

10,000

10,000

10,000

Highlander

10,000

10,000

Highlander Hybrid

10,000

10,000

Matrix

10,000

10,000

Prius

10,000

10,000

10,000

Sequoia

10,000

10,000

10,000

Sienna - 4-Cylinder

10,000

10,000

Sienna - 6-Cylinder

10,000

10,000

Tacoma

5000

5000

Tundra - 6-Cylinder

10,000

10,000

Tundra - 8-Cylinder

10,000

10,000

10,000

Venza

10,000

+ نگارش شده توسط m n در Tue 31 Jan 2012 و ساعت <-Post time-> |
+ نگارش شده توسط m n در Tue 31 Jan 2012 و ساعت <-Post time-> |
+ نگارش شده توسط m n در Tue 31 Jan 2012 و ساعت <-Post time-> |
+ نگارش شده توسط m n در Tue 31 Jan 2012 و ساعت <-Post time-> |

Category SM were ntroduced in October 2010 for 2011 and older vehicles, designed to provide improved high temperature deposit protection for pistons, more stringent sludge control, and seal compatibility. API SN with Resource Conserving matches ILSAC GF-5 by combining API SN performance with improved fuel economy, turbocharger protection, emission control system compatibility, and protection of engines operating on ethanol-containing fuels up to E85

Introduced October 2010

SN

Category SM oils are designed to provide improved oxidation resistance, improved deposit protection, better wear protection, and better low-temperature performance over the life of the oil. Some SM oils may also meet the latest ILSAC specification and/or qualify as Energy Conserving. They may be used where API Service Category SJ and SL earlier categories are recommended

Introduced on 30 November 2004

SM

Category SL was adopted to describe engine oils for use in 2001. It is for use in service typical of gasoline engines in present and earlier passenger cars, sports utility vehicles, vans and light trucks operating under vehicle manufacturers recommended maintenance procedures. Oils meeting API SL requirements have been tested according to the American Chemistry Council (ACC) Product Approval Code of Practice and may utilize the API Base Oil Interchange and Viscosity Grade Engine Testing Guidelines. They may be used where API Service Category SJ and earlier categories are recommended

2001 Gasoline Engine Service

SL

Category SJ was adopted in 1996 to describe engine oil first mandated in 1997. It is for use in service typical of gasoline engines in present and earlier passenger cars, vans, and light trucks operating under manufacturers recommended maintenance procedures. Oils meeting API SH requirements have been tested according to the American Chemistry Council (ACC) Product Approval Code of Practice and may utilize the API Base Oil Interchange and Viscosity Grade Engine Testing Guidelines. They may be used where API Service Category SH and earlier categories are recommended

1997 Gasoline Engine Service

SJ

For model year 1996 and older engines

Obsolete

SH

For model year 1993 and older engines.

Obsolete

SG

For model year 1988 and older engines.

Obsolete

SF

For model year 1979 and older engines

Obsolete

SE

For model year 1971 and older engines.

Obsolete

SD

For model year 1967 and older engines

Obsolete

SC

For older engines. Use only when specifically recommended by the manufacturer.

Obsolete

SB

For older engines; no performance requirement. Use only when specifically recommended by the manufacturer

Obsolete SA
+ نگارش شده توسط m n در Mon 30 Jan 2012 و ساعت <-Post time-> |

So how do they get a motor oil to flow in the cold when it is a thicker viscosity at 210° F?
The addition of Pour Point Depressant additives (VI) keep the paraffin in petroleum base oils from coalescing together when temperature drops. Pour Point Depressants can keep an oil fluid in extreme cold temperatures, such as in the arctic regions. We will not go into Pour Point Depressing additives at this time except to say they are only used where temperatures are very extreme to keep the motor oil from becoming completely immobilized by the cold temperature extreme. For now we will just discuss the Viscosity Improvers (VI) additives.

Why don't we just use a SAE 10 motor oil so we can get instant lubrication on engine start up?
The reason is simple: it would be a SAE 10 motor oil at 210° F! The lower the viscosity, the more wear will inevitably occur. This is why it is best to use the proper oil viscosity recommended by the auto manufacturer as it will protect hot and at cold start ups. Obviously a 10W-10 motor oil won't have the film strength to prevent engine wear at full operating temperature like a 5W-20, 10W-30 or 5W-30 motor oil for example.

The VI additives have the effect of keeping the oil from thinning excessively when heated. The actual mechanics of this system are a little more complex in that these additives are added to a thinner oil so that it will be fluid at a cold temperature. The VI additives then prevent thinning as the oil is heated so that it now can pass the SAE viscosity rating at 210. For example; if you have a SAE 10 motor oil it will flow like a 10W at the colder temperature. But at 210 degrees it will be a SAE 10 giving us a 10W-10 or SAE 10 viscosity rating. Obviously this is good at cold start up, but terrible at engine operating temperature especially in warmer climates. But by adding the VI additives we can prevent the oil from thinning as it is heated to achieve higher viscosity numbers at 210 degrees. This is how they make a petroleum based motor oil function for the 10W-30 rating. The farther the temperature range, like with a 10W-40, then more VI additives are used. With me so far? Good, now for the bad news.

Drawbacks of Viscosity Improving additives
Multi-grade motor oils perform a great service not being too thick at cold startup to prevent engine wear by providing more instantaneous oil flow to critical engine parts. However, there is a draw back. These additives shear back in high heat or during high shear force operation and break down causing some sludging. What's worse is once the additive begins to be depleted the motor oil no long resists thinning so now you have a thinner motor oil at 210 degrees. Your 10W-30 motor oil can easily become a 10W-20 or even a SAE 10 (10W-10) motor oil. I don't have to tell you why that is bad. The more VI additives the worse the problem which is why auto manufacturers decided to steer car owners away from motor oils loaded with VI additives like the 10W-40 and 20W-50 viscosities.

The less change a motor oil has from high to low temperatures gives it a high Viscosity Index. Synthetic motor oils that are made from Group IV (4) PAO base stocks have Viscosity Indexes of more than 150 because they are manufactured to be a lubricant and don't have the paraffin that causes the thickening as they cool. But petroleum based motor oils (Group I (1) & II (2)) usually have Viscosity Indexes of less than 140 because they tend to thicken more at the colder temperature due to the paraffin despite the addition of Viscosity Improving additives. The higher the Viscosity Index number the less thinning and thickening the motor oil has. In other words, high number good, low number bad. Low numbers thicken more as they cool and thin more hot. You see these Viscosity Index ratings posted on data sheets of motor oils provided by the manufacturer.

As already mentioned, VI improving additives can shear back under pressure and high heat conditions leaving the motor oil unable to protect the engine properly under high heat conditions and cause sludging. Also there is a limit to how much viscosity improving additives can be added without affecting the rest of the motor oil's chemistry. Auto manufacturers have moved away from some motor oils that require a lot of viscosity improving additives, like the 10W-40 and 20W-50 motor oils, to blends that require less viscosity additives like the 5W-20, 5W-30 and 10W-30 motor oils. Because stress loads on multi viscosity motor oils can also cause thinning many racers choose to use a straight weight petroleum racing motor oil or a PAO based Synthetic which do not have the VI additives. But only the Group IV (4) PAO based synthetics don't need VI additives. Read on to learn why:

What about synthetic motor oils? Do they need Viscosity Additives?
Group IV (4) and Group V (5) base oil (synthetics) are chemically made from uniform molecules with no paraffin and don't need Viscosity Additives. However, in recent years Group III (3) based oils have been labeled "synthetic" through a legal loophole. These are petroleum based Group II (2) oils that have had the sulfur refined out making them more pure and longer lasting. Group III (3) "synthetic" motor oils must employ Viscosity Additives being petroleum based.

Group V (5) based synthetics are usually not compatible with petroleum or petroleum fuels and have poor seal swell. These are used for air compressors, hydraulics, etc. It's the Group IV (4) PAO based synthetics that make the best motor oils. They are compatible with petroleum based oils and fuels plus they have better seal swell than petroleum. Typically PAO based motor oils use no Viscosity Additives yet pass the multi-grade viscosity requirements as a straight weight! This makes them ideal under a greater temperature range. One advantage of not having to employ Viscosity Improving additives is having a more pure undiluted lubricant that can be loaded with more longevity and performance additives to keep the oil cleaner longer with better mileage/horsepower.

How do I know what motor oil is a Group IV (4) based PAO synthetic motor oil?
As more and more large oil companies switched their "synthetic" motor oils to the less expensive/more profitable Group III (3) base stocks it has become much easier to identify which are PAO based true synthetic. Of the large oil companies, only Mobil 1, as of this writing (12-15-2007), is still a PAO based true synthetic. The rest, including Castrol Syntec, have switched to the cheaper/more profitable Group III (3) petroleum based "synthetic" motor oil. AMSOIL Synthetic Motor Oils are PAO based true synthetic motor oils with the exception of the short oil drain XL-7500 synthetic motor oils sold at some Auto Parts Stores and Quick Oil Change Centers. This leaves more than 20 PAO based true synthetic motor oils manufactured and marketed by AMSOIL with only 4 Group III (3) based synthetic motor oils identified by the "XL-7500" product name.

So as you can see, the average performance of motor oils can be affected by how they change during their service life. Multi grade petroleum can lose viscosity and thin causing accelerated wear as the VI additives shear back. Straight weight petroleum (i.e. SAE 30, SAE 40) thicken a lot as they cool meaning longer time before lubricant reaches critical parts on cold starts, but have no VI additives so they resists thinning. However, they can degrade and thicken as heat and by products of combustion affect the unsaturated chemistry. Group III (3) synthetics resists this degradation much better, but being petroleum based employ some VI additives which is a negative and typically don't have as good performance in the volatility viscosity retention areas. Only the Group IV (4) PAO base synthetics have the saturated chemistry to resist degrading when exposed to the by products of combustion and heat, plus typically employ no VI additives making them very thermally stable for longer periods. For this reason the Group IV (4) synthetics maintain peak mileage and power throughout their service life

Modern motor oils are a marvel of chemistry to be sure. There are a lot more additives in play than the few mentioned here. The API (American Petroleum Institute - sets oil standards in the U.S.), ILSAC (International Lubricants Standardization and Approval Committee - U.S. & Japanese auto/truck manufacturers standards for motor oil) and ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles - European auto/truck manufacturer oil standards) are some of the different organizations you will see providing rating information on the service grades of different motor oils. Plus there are some auto manufacturers like Mercedes, BMW and Volkswagen that have unique oil standards for their cars. You need to read your owner's manual clearly to be sure you are using the proper oil for your application.

Some of these organizations, such as the API and ILSAC, have reduced friction modifier amounts in order to extend the life of catalytic converters and reduce pollution. These will increase wear but will be still within the "acceptable wear" range. Because of the increased wear and expense of licensing these oils some companies will not certify for API & ILSAC in order to achieve a higher level of performance. People with older engines that do not have roller cams find these oils especially attractive to maintain a reduced level of engine wear. MOTOSEL  has acheived SN level in API  standards. For more information read the Motor Oil Quality Progresses With Engine Technology (Good information on motor oil service ratings) and Why does Motor Oil Deteriorate?

+ نگارش شده توسط m n در Mon 30 Jan 2012 و ساعت <-Post time-> |

Obviously, cold temperature or W ratings are tested differently than regular SAE viscosity ratings. Simply put, these tests are done with a different temperature system. There is a scale for the W, or winter viscosity grades and, depending on which grade is selected, testing is done at different temperatures. See the Tables to the right below for more information.

Basically to determine non-winter grade viscosity using a viscometer a measured amount of oil at 100° C is allowed to flow through an orifice and timed. Using a table they determine SAE viscosity based on different ranges. Thicker or heavy viscosity oils will take longer to flow through the orifice in the viscometer and end up in higher number ranges such as SAE 50 or SAE 60 for example. If an oil flows through faster being thinner/lighter then it will wind up in a low number range such as SAE 10 or SAE 20 for example. Occasionally it is possible for an oil to barely fall into one viscosity range. For example, an oil is barely an SAE 30 having a time that puts it on the very low side. Then another oil is timed to be an SAE 20 on the high side not quite breaking into the SAE 30 numbers. Technically speaking these oils will be close to the same viscosity even though one is an SAE 20 and the other an SAE 30. But you have to draw the line somewhere and that's how the SAE system is designed. Another system takes more accurate numbers into account known as cSt abbreviated for centistokes. You'll see these numbers used often for industrial lubricants such as compressor or hydraulic oils. The table at the right, SAE Viscosity Chart (High Temp), shows the equivalents for cSt and SAE viscosity numbers. You'll see the ranges for cSt compared to SAE numbers. An oil that is 9.2 cSt will be nearly the same viscosity as an oil that is 9.3 cSt, yet one is an SAE 20 and the other is an SAE 30. This is why the cSt centistokes numbers more accurately show oil viscosity.

Now if you look at the table labeled Winter or "W" Grades, you can get valuable information on how the W or winter grade viscosities are measured. Basically, as shown by the chart, when the oil is reduced to a colder temperature it is measured for performance factors. If it performs like a SAE 0 motor oil at the colder temperature, then it will receive the SAE 0W viscosity grade. Consequently, if the motor oil performs like a SAE 20 motor oil at the reduced temperatures (the scale varies - see the chart), then it will be a SAE 20W motor oil.

If a motor oil passes the cold temperature or W (winter grade) specification for a SAE 15W and at 210° F (100° C) flows through the viscometer like a SAE 40 motor oil, then the label will read 15W-40. Getting the picture? Consequently, if the motor oil performs like a SAE 5 motor oil on the reduced temperature scale and flows like a SAE 20 at 210° F (100° C), then this motor oil's label will read 5W-20. And so forth and so on!

I can't tell you how many times I have heard someone, usually an auto mechanic, say that they wouldn't use a 5W-30 motor oil because it is, "Too thin." Then they may use a 10W-30 or SAE 30 motor oil. At engine operating temperatures these oils are the same. The only time the 5W-30 oil is "thin" is at cold start up conditions where you need it to be "thin

+ نگارش شده توسط m n در Mon 30 Jan 2012 و ساعت <-Post time-> |

What does the SAE Viscosity rating on your Motoroil bottle mean?
How do they come up with this rating . . .really?

Most of the time when viscosity is explained words are used that are too technical for the average person to quickly grasp. This leaves them still wondering what the viscosity numbers really mean on a bottle of motor oil. Simply put, viscosity is the oil's resistance to flow or, for the layman, an oil's speed of flow as measured through a device known as a viscometer. The thicker (higher viscosity) of an oil, the slower it will flow. You will see oil viscosity measurement in lube articles stated in kinematic (kv) and absolute (cSt) terms. These are translated into the easier to understand SAE viscosity numbers you see on an oil bottle.

What does a 5W-30 do that an SAE 30 won't?
When you see a W on a viscosity rating it means that this oil viscosity has been tested at a Colder temperature. The numbers without the W are all tested at 210° F or 100° C which is considered an approximation of engine operating temperature. In other words, a SAE 30 motor oil is the same viscosity as a 10w-30 or 5W-30 at 210° (100° C). The difference is when the viscosity is tested at a much colder temperature. For example, a 5W-30 motor oil performs like a SAE 5 motor oil would perform at the cold temperature specified, but still has the SAE 30 viscosity at 210° F (100° C) which is engine operating temperature. This allows the engine to get quick oil flow when it is started cold verses dry running until lubricant either warms up sufficiently or is finally forced through the engine oil system. The advantages of a low W viscosity number is obvious. The quicker the oil flows cold, the less dry running. Less dry running means much less engine wear.

 

+ نگارش شده توسط m n در Mon 30 Jan 2012 و ساعت <-Post time-> |
تاییدیه های جهانی روغن موتور موتوسل
+ نگارش شده توسط m n در Thu 21 Apr 2011 و ساعت <-Post time-> |

+ نگارش شده توسط m n در Thu 21 Apr 2011 و ساعت <-Post time-> |
موتوسل
+ نگارش شده توسط m n در Thu 21 Apr 2011 و ساعت <-Post time-> |
آ.غ    پورجعفری ملیحه
آ.غ   صاحب قلم یاشار
آ.غ   نعمانی وحید
اردبیل بناب بقال اقدم
اردبیل   بهرامی منصور
اصفهان    
اصفهان    
اصفهان   جبارنیا علی
اصفهان   جعفری احسان
اصفهان   جلونگه  مهدی
اصفهان   حجت زاده عباس
اصفهان   حق شناس محسن
اصفهان   حیدری حمیدرضا
اصفهان   رجئیه رامین
اصفهان   رستمی مهدی
اصفهان   رضائی داریوش
اصفهان   رفیعی احمدرضا
اصفهان   زمانی حجتالله
اصفهان   ساسانی وحید
اصفهان   سعید
اصفهان   شاهوردی پروین
اصفهان   صائب سیدمحمدرضا
اصفهان   صادقی حمید
اصفهان   عروجیان اسماعیل
اصفهان   قطبی رضا
اصفهان   قیاسی جواد
اصفهان   کاظمی حجت
اصفهان   کشکولی مهدی
اصفهان   کلانتری رضا
اصفهان   یونسی مظفر
اهواز   حمیدی جواد
بندرعباس   حسینی زاده محمد
تهران   خالق حسین
شهرکرد   آقایی فریدون
شهرکرد   احمدی سعید
شهرکرد   افضل دهکردی فرشید
شهرکرد   صفی نژاد بهنام
شهرکرد   یوسف نژاد مجید
فارس   رهنما مهدی
قزوین   جعفری شعبان
قم   زارع مهدیه
گیلان   صادقی پدرام
مازندران   توکلی عباس
کرمان   عمودی حسین
کرمان   یگانه عظیمی یمین
کرمانشاه   حق شناس زهرا
یزد   پوریزدانیان حسین
یزد   خلیل ابراهیمی محمد

ادامه مطلب
+ نگارش شده توسط m n در Wed 20 Apr 2011 و ساعت <-Post time-> |
واژه يارانه (Subsidy)، در لغتنامه بطور کلى کمک رايگان و اعانه (مالى) دولت به مردم در زمانهاى معين معنا شده است .
یارانه عبارتست از نوعى حمايت دولت از قشر خاصى (در برخى موارد کل جامعه)، در دوره هاى زمانى خاص يا اضطرارى، به منظور تامين رفاه اجتماعى از طريق کاهش هزينه ها
يارانه، کمک، کمک مالى، اعانه، امداد، کمک مالى يا معادل آن که به يک خدمت داده شود گرچه از نگاه سود اين خدمت اقتصادى نباشد ولى از حيث رفاه عمومى لازم است. از بخششها و کمک هاى رايگان مالى که دولت به دستگاه تابعه خود به منظور کمک به يک خدمت عمومى مى دهد نيز به همين نام ياد مى شود.
سوبسيد،کمک مالى،اعانه و يا کمک هاى بلاعوض به توليد کنندگان و مصرف کنندگان برخى از کالاها و خدمات نيز معنى شده است. همچنين عنوان شده است که پرداخت کمک مالى (يارانه) مى تواند دلايل مختلفى داشته باشد مانند پايين نگه داشتن سطح قيمت (از طريق افزايش قدرت خريد واقعى خريداران) و يا حفظ روند توليد يک کالاى معين.
بهرحال پرداخت يارانه مى تواند از طريق تحريف قيمتهاى بازار و هزينه توليد، منجر به تخصيص نامطلوب منابع گردد.
هر چند که اين امکان نيز وجود دارد که اين اختلالات را (از طريق آثار خارجى) جبران کند

تاريخچه يارانه در جهان
آدام اسميت، بنيانگذار مکتب کلاسيک ها از مخالفان جدى دخالت دولت در فعاليتهاى اقتصادى بود و هم اکنون نئوکلاسيکها با اندک تغييراتى بيانگر اين انديشه مى باشند. اين بينش تا قبل از جنگهاى جهانى بر اقتصاد غرب حاکم بود اما با بروز جنگ و پديدار شدن تورم همراه با رکود شديد اقتصادى، انديشه هاى جديد همچون انديشه هاى اقتصادى کينيز قوت گرفت که در آن دولت به عنوان يکى از مهم ترين عوامل تنظيم کننده و تعديل کننده فعاليت هاى اقتصادى مطرح مى باشد. با اعمال اين سياست و بهبود اقتصاد غرب، بتدريج کنترل در بخش سياستگذارى مالى و پولى و اداره بخش عمومى در اقتصاد به دولت سپرده شد و بهر حال از همين دوران که با شروع جنگ جهانى دوم مصادف بود پرداخت يارانه به مفهوم امروزى شکل گرفت.

در دوران پس از جنگ نيز کشورها با روى اوردن به اقتصاد و در واقع ادامه جنگ از طريق جنگ سرد، به دنبال رشد و توسعه اقتصادى، ناگزير از حمايت گسترده از توليد و تجارت محصولات خود بودند و اين مساله تا به امروز گسترش چشمگيرى داشته است.

در حال حاضر يارانه پرداختى به بخش کشاورزى در قالب يارانه هاى توليدى و تجارى، يکى از اقلام مهم هزينه هاى دولت در کليه کشورها از جمله       کشورهاى صنعتى،      در حال توسعه و سوسياليستى           مى باشد، به طورى که در سالهاى اخير با افزايش چشمگير و قابل توجه اين يارانه ها در کشورهاى صنعتى تلاشهاى بين المللى براى کاهش آن اغاز گرديده است. همان گونه که در حال حاضر جغرافياى اقتصادى کشورهاى جهان گوياى دسته بندى کشورها به پيشرفته صنعتى و در حال توسعه است ماهيت اين يارانه ها و انگيزه پرداخت آن در هر يک از اين گروه کشورها تا حدود زيادى با يکديگر متفاوت است.

تاريخچه يارانه هاى توليدى در ايران
نخستين جهت گيريهاى حمايتى دولت در بخش کشاورزى در ايران به دوره صفويه مربوط مى شود. در دوران صفويه نوعى تخفيف هاى مالياتى و بعدها در دوران قاجار سياستهايى درجهت توسعه زراعت اتخاذ گرديد، که در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پيش بينى شده بود. اما دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا (توليد) در ايران از سال 1311 و با تصويب قانونى جهت تاسيس سيلو در تهران، به منظور خريد و ذخيره گندم توسط سازمان غله، براى مقابله با کمبودهاى احتمالى آغاز شد. در سال 1315 به سبب بارندگى به موقع، افزايش قابل ملاحظه اى در عرضه گندم به بازار پديد آمد. افزايش عرضه بر ميزان تقاضا سبب کاهش شديد قيمت گرديد. در همان سال دولت به منظور حمايت از کشاورزان از طريق سازمان غله گندم را با قيمت بالاتر از قيمتهاى بازار خريدارى کرد. تا سال 1321 هدف از دخالت دولت در بازار غلات، حمايت از کشاورزان و همچنين تهيه و ذخيره گندم و بخصوص تهيه نان ارزان براى مصرف کنندگان کم درآمد شهرى بود .

ايران اولين نظام سهميه بندى همراه با يارانه را در زمان جنگ جهانى تجربه نموده است و اين در حالى است که سابقه پرداخت يارانه به مفهوم کنونى آن به دهه 40 مى رسد که اين يارانه ها براى گوشت و گندم پرداخت مى شد، اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزايش درآمد نفت به دليل رشد اقتصادى متعادل و نرخ تورم اين يارانه ها اندک بود.

کل ميزان پرداخت يارانه دولت بابت تفاوت خريد و فروش کالاهاى اساسى تا سال 1351 يعنى، پايان برنامه چهارم، 1668 ميليون ريال بوده است که اين مقدار تنها حدود 4/1 درصد يارانه در سال 1354 مى باشد.

تا قبل از انقلاب، در مردادماه 1353 دولت اقدام به تاسيس و تشکيل صندوقى بنام صندوق حمايت از مصرف کننده نمود و در سال 1356 سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان تاسيس شد که تمامى وظايف صندوق به اين سازمان محول شد. بعد از پيروزى انقلاب تغييراتى در تشکيلات اجرائى و نحوه توزيع کالاهاى مشمول يارانه به وجود آمد. به علت محدوديتهاى اقتصادى ناشى از جنگ و تحريم اقتصادى که زمينه عرضه متناسب کالاها اعم از توليدات داخلى و وارداتى را دچار نوسان و تنگناهاى مختلف کرده بود(با زهم آقایان بگویند که تحریمهای اقتصادی بر ایران موثر نبوده است)، امر قيمت گذارى بصورت گسترده از سال 1360 توسط سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان به مرحله اجرا درآمد. در دوران قبل از 1368 سياست تثبيت اقتصادى دنبال مى شد که فراگيرى، استمرار و فزاينده بودن از ويژگى سياستهاى حمايت در اين دوران بود و در واقع همه بنوعى يارانه دريافت مى کردند، در هيچ مرحله اى پرداخت يارانه قطع نمى شد و در حد سقف معينى متوقف نبود، در حاليکه در سالهاى بعد از آن به تدريج سياست تعديل اقتصادى جايگزين آن شد که در اين سياست پرداخت يارانه هدفمندتر شد و تنها گروه هاى هدف يارانه دريافت مى کنند و در آن يارانه ها کاهنده و در نهايت حذف خواهند شد.

در دوره بعد از انقلاب درصد اختصاص يارانه به توليد کالاهاى اساسى افزايش يافت, به طورى که متوسط يارانه هاى توليدى نسبت به کل يارانه هاى پرداختى از 7/13 درصد در قبل از انقلاب به 2/25 درصد در سال 1368 افزايش داشته است. با پايان يافتن جنگ و در پى انگيزه خودکفايى در توليد محصولات کشاورزى بخصوص گندم ميزان يارانه نهاده هاى توليد شامل کود، سم و بذر روندى بشدت افزايش يافت که اين مساله در بخش هاى بعدى به تفصيل بررسى مى شود.

طبقه بندى يارانه
تنوع و پيچيدگى محاسبات و کاربردهاى گوناگون يارانه ها و همچنين تاثيرات و نتايج گوناگونى که روش پرداخت يارانه مى تواند داشته باشد، ضرورت طبقه بندى و تفکيک آن را بيشتر نمايان مى کند. به نسبت گستردگى وظايف دولت در اقتصاد، يارانه ها مى توانند از تنوع بيشترى برخوردار باشند. همچنين با توجه به گستردگى موارد پرداخت و منابع و مصارف آن، مى تواند به شکلهاى گوناگونى طبقه بندى شود که در اينجا به طور مختصر به آنها اشاره شده است:
1- يارانه بر اساس هدفهايى که دولت از پرداخت آنها دنبال مى کند شامل :يارانه اقتصادى، يارانه اجتماعى، يارانه سياسى و يارانه توسعه اي.
2- يارانه بر اساس حسابهاى ملى شامل: يارانه مستقيم و يارانه غير مستقيم.
3- يارانه بر اساس انعکاس هزينه هاى آن در حسابهاى ملى شامل يارانه پنهان و يارانه آشکار.
4- يارانه بر اساس موضوع مورد کمک شامل: کود، سم، بذر، شکر، روغن، گندم و ... .
5- يارانه بر اساس مرحله اى که کالا يا خدمت مشمول دريافت آن مى شود شامل: يارانه توليدى، يارانه مصرفى، يارانه توزيعى، يارانه صادراتى، يارانه وارداتى و يارانه خدماتي.


اگر این چندماهه اخیر نگاهی به قبض برق یا گاز انداخته باشید لابد متوجه شده اید که یک ستون به نام سهم دولت به این قبض اضافه شده است . آنگونه که در این قبوض نوشته شده دو سه برابر پولی که شما بابت مصرفتان می پردازید را دولت پرداخت می کند .
احتمالا برای شما هم سوال پیش آمده که این دولت گدا گشنه از کی تا حالا دست بده هم پیدا کرده ؟ مگر شما برق را می خورید که اینهمه پولش شده که دولت مجبور باشد کریمانه دو سوم ان را بپردازد و شما را نمک گیر کند؟ اصلا این دولت گدا گشنه اینهمه پول از کجا آورده که اینگونه حاتم وار برای رفاه حال خلق الله ناسپاس هزینه می کند؟ از همه اینها گذشته این پول هنگفت به جیب چه کسی می رود؟
آنگونه که حضرات دولتی مدعی هستند این مبلغ در واقع سوبسید یا به قول بعضی ها یارانه ای است که دولت بابت برق و گاز می پردازد. (استاد بهاالدین خرمشاهی و آثارشان را بی نهایت دوست دارم و برایشان احترام فوق العاده ای قائلم ولی این واژه یارانه که ایشان به عنوان معادل سوبسید ابداع کرده اند واقعا جفنگ است)
شاید بد نباشد ببنیم این سوبسید اصلا چیست و دولت محترم به چه مناسبت و به چه کسی می پردازد.
همانطور که احتمالا شما هم می دانید سوبسید عکس مالیات است یعنی مالیات پولی است که دولت از افراد دریافت می کند ولی سوبسید پولی است که دولت به مردم می پردازد .
دلیل پرداخت این پول به عنوان سوبسید چیست؟
آنگونه که در کتب اقتصادی نوشته شده سوبسید ابزاری در دست دولت ها برای اعمال سیاست های تشویقی است (همانگونه که یکی از کارکردهای مالیات نیز اعمال سیاست ها بازدارنده است)
به عنوان مثال حکومت ایالات متحده سال ها است که برای در دست داشتن بازار محصولاتی نظیر گندم ، شکر، ذرت و..... سوبسید های کلانی را به کشاورزان این کشور می پردازد با این سیاست کشاورز امریکایی با خیال راحت اقدام به کاشت گندم می کند و آن را با بهایی که دولت می گوید می فروشد. بدیهی است که سود او توسط دولت تضمین و پرداخت می شود. این پول از محل مالیات هایی می آید که دولت از صاحبان مشاغل دیگر مانند تولید کنندگان سیگار، مشروبات الکلی ، کازینو دارها ، ..... اخذ می کند چون احتمالا به اعتقاد دولت این کشور اینگونه فعالیت ها مضر به حال اجتماع هستند و بایستی مالیات بیشتری بپردازند و از آن طرف کشاورزی فعالیتی مفید به حال کشور بوده و باید سوبسید دریافت کند.
آنها که دهه 80 را به خاطر دارند لابد نخست وزیر مقتدر انگلستان خانم مارگارت تاچر را به یاد می آورند. یکی از جنجالی ترین دوران حکومت این خانم زمانی بود که در قوانین آموزش عالی تغییراتی را اعمال کرد بر اساس آن تغییرات شهریه دانشگاههای کشور انگلستان به شدت افزایش میافت . این افزایش شهریه شامل تمامی رشته ها بجز اقتصاد و کامپیوتر می شد. به این ترتیب ایشان این پیام را به جامعه دادند که از نظر دولت ایشان اقتصاد و کامپیوتر رشته هایی هستند که دارای اهمیت هستند و این دولت حاضر است حتی به قیمت از دست دادن محبوبیت بین مردم هزینه تحصیل دانشجویان این دو رشته را (در واقع از جیب سایر دانشجویان) بپردازد.
در باره کشور خودمان هم مثال هایی زیادی را می شود به یاد آورد . مثلا سال ها قبل و پیش از انقلاب سال1357 کارشناسان تغذیه تشخیص دادند که عادات غذایی مردم ایران و موادی غذایی که استفاده می کنند برای سلامتی کامل آنها (مخصوصا کودکان) کافی نیستند و ممکن است عوارض خطرناکی (از جمله پوکی استخوان )را در سنین بزرگسالی برای آنها به همراه داشته باشد. بر این اساس به دولت وقت پیشنهاد دادند تا مردم را به نوشیدن شیر بیشتر ترغیب کند. یکی از طرح های ارائه شده در آن زمان عرضه شیر رایگان در مدارس (اجبار کودکان به نوشیدن شیر) بود. بر اساس محاسبات انجام شده توسط کارشناسان در آن زمان اگر دولت از پرداخت آن هزینه برای این شیر شانه خالی می کرد در سال های آینده مجبور بود چنیدین برابر آن مبالغ برای خرید دارو و انجام هزینه های درمان و افت بهره وری جامعه بپردازد.
آنها که سن و سالشان قدری بیشتر است احتمالا به خوبی به خاطر دارند که این شیرهای پاکتی عرضه شده در مدارس چه سرنوشتی پیدا کردند. در آن زمان عده ای آدم باهوش و فوق العاده دشمن شناس راز این شیرهای رایگان را خیلی زود کشف کردند.
این نوابغ در جامعه شایع کردند که این شیرها ، شیرهایی است که خانم فرح دیبا(پهلوی ) در آنها استحمام کرده اند و برای همین آنها را به رایگان به کودکان معصوم مردم می دهند. البته چون مقدار شیرها بسیار بیشتر از مقداری بود که یک نفر در آن استحمام کند افراد دیگری همچون خانم گوگوش (فائقه آتشین) و.....به جمع استحمام کنندگان با شیرهای پاکتی اضافه شدند
احتمالا بزرگترها به خوبی به خاطر دارند که این پاکت ها شیر بدون آنکه محتویاتشان خورده شود به سمت تخته سیاه پرتاب می شدند یا زیر پا قرار می گرفتند........
البته در سال های بعد از انقلاب بازهم کارشناسانی پیدا شدند که تصمیم سازان را به عرضه شیر ارزان(نه رایگان) ترغیب کنند. البته حرف های آنها سال ها خریداری نداشت ولی با گذشت زمان و شیوع بیماری پوکی استخوان در جامعه ( بخصوص بین خانم ها ) نشان داد که آن بندگان خدا حرف مفت نمی زدند. به این ترتیب دولت با اکراه شیر را به قیمت روز از گاو دارها خریداری می کرد و با قیمتی پایین تر در اختیار مردم قرار می داد . اکنون چند سالی است که توزیع این شیرها بسیار محدود شده است احتمالا نسل بعدی هم باید پوکی استخوان بگیرد تا حکومت متوجه شود سوبسید دادن برای شیر جای دوری نمی رود.
برگردیم سر بحث سوبسید . همانطور که عرض شد پرداخت سوبسید توسط دولت قاعدتا هدفمند است یعنی فکری پشت آن است . تا به دلیلی مردم را به کار یا مصرف بیشتر ترغیب کنند خواه این امر یک امر استراتژیک باشد (همچون کشاوری در امریکا) یا یک نیاز باشد ( مانند اقتصاددان در انگلستان) یا صلاح جامعه (مصرف شیر در ایران ).
دولت گداگشنه بی شرمی که وقیحانه از مردم می خواهد تا از یخچال و استفاده نکنند تا برق کمتری مصرف شود و به قدری نظر تنگ است که مانند نفت دزدکان چراغ خیابان ها را خاموش می کند و با حماقت تمام اعلام می کند تمامی چراغ ها را در هنگام برگزاری جلسات هیات دولت خاموش خواهد کرد چگونه بابت برق سوبسید می دهد؟
واقعیت این است که دولت مهرورز عزیز علاوه بر تمامی معایب اخلاقی دروغگو هم هست . چون هیچ سوبسیدی ( در معنای گفته شده ) بابت برق و گاز نمی پردازد.
.همانطور که عرض شد در تمامی موارد پرداخت سوبسید دریافت کننده وجه کسی غیر از دولت است (در مثال های ما دامدار،کشاورز و دانشگاه) اینجا که دولت، انحصار تولید و عرضه برق را در اختیار دارد. خودش هم هزینه آن را دریافت می کن .در واقع اصلا این وسط هیچ پولی غیر از آنچه مصرف کننده می پردازد رد و بدل نمی شود.بنابراین سوبسیدی به کسی پرداخت نشده است. و کل این منت گذاری تنها یک شامورتی بازی و ننه من غریبم بازی درآوردن برای فریب دادن خلق الله و خالی کردن جیب مردم است.
این رقمی هم که با سوزاندن فسفر مغزشان مورد محاسبه قرار داده اند در قبض برق درج می کنند اگر راست باشد احتمالا هزینه فرصت است نه سوبسید .
اصولا تعريف يارانه چيست؟ آيا تعريف يارانه در ايران با ساير کشورها تفاوت دارد؟ اگر تفاوت دارد به چه دلیل است؟ آیا تعریف های کتابخانه ای یا ترجمه شده های قبلی جامع و کافی است؟
يکی از مهمترين و شاید مشکل ترین قسمت هر موضوع، تعریف جامع از موضوع مورد بحث است. مخصوصا در مورد تعریف یارانه، که تعاریف متعدد و برداشت های متفاوت[1] از آن وجود دارد. برای اصلاح نظام يارانه ها، در ابتدا تعريف جامع از يارانه ضروری است تا دیگر مطالب با توجه به آن تعریف، بحث و بررسی و تحلیل شود.

تعریف یارانه:
تعریف یارانه: مقدار تفاوت قیمت تمام شده(حقیقی) کالا یا خدمات است با قیمت تعدیل شده آن، برای حمایت از گروه هدف، که مرجعی پرداخت می نماید تا با حمایت از گروه هدف، انتظارات مرجع تامین گردد.
قیمت تمام شده کالا یا خدمات: قیمت تمام شده، مقدار هزینه کل، به اضافه سود است. یا قیمتی است که مصرف کننده هنگام خرید کالا یا استفاده از خدمات پرداخت می نماید.
قیمت تعدیل شده کالا یا خدمات: قیمت کالا و خدماتی است که قسمتی از هزینه آن توسط مرجع پرداخت کننده، پرداخت شده است.
یارانه = سطح توان خرید عمومی - قیمت تمام شده کالا یا خدمات
گروه هدف: گروه هدف، گروهی است که از نظر مرجع پرداخت کننده، مستخق دریافت یارانه به حساب می آید. اعضای «دریافت کننده اصلی یارانه» از افراد یا گروه هایی تشلیل می شود که بدون حمایت، به دلایل مختلف فعلا نمی توانند به صورت مناسب تولید، توزیع و مصرف کنند. به عنوان مثال: مصرف کننده گانی که قادر نیستند با افزایش تورم، درآمد خود را متناسب با مقدار تورم افزایش دهند تا زندگی خود را به صورت متعالی اداره کنند. گروه های هدفی مثل: بی درآمدان، کم درآمدان، بیکاران، از کار افتاده ها، و... که از نظر عرف و قانون مستحق دریافت یارانه هستند.
مرجع پرداخت کننده: منبعی است که یارانه را با هدف مشخص پرداخت می نماید. هر منبعی که قبول کند قسمتی یا تمامی هزینه کالا یا خدماتی را پرداخت نماید، مرجع پرداخت کننده یارانه به حساب می آید.
انواع مرجع پرداخت کننده یارانه: مرجع های پرداخت کننده یارانه را می توان به داخلی یا خارجی تقسیم کرد. در یک تقسیم بندی دیگر مرجع پرداخت کننده یارانه به حقیقی یا حقوقی می توان تقسیم کرد. در سطح کشور، دولت یک مرجع داخلی است. یا استاندار یک استان، برای استان خود در موقع وقوع حوادث غیر مترقبه یارانه به مصیبت دیده گان پرداخت می نماید، یک مرجع استانی می باشد. در سطح خانواده پدر مرجع پرداخت یارانه به فرزندان است. سازمان ها و موسسات خصوصی می تواند مرجع پرداخت یارانه به کارمندان خود باشد.
انتظارات مرجع: با توجه به نوع مرجع پرداخت کننده، هدف از پرداخت یارانه فرق می کند. باید اول مرجع پرداخت کننده را شناخت. در بیشتر موارد مرجع انتظار خود از پرداخت را بیان می نماید.
اصل تعریف یارانه در این نوشته ثابت است، اما مرجع ها وقتی تغییر کند، انتظارات هم فرق خواهد کرد. حتی ممکن است یک مرجع در زمان های مختلف از پرداخت یارانه، انتظارات متفاوت داشته باشد.
تعریف یارانه دولتی: مقدار تفاوت قیمت تمام شده کالا یا خدمات است با قیمت تعدیل شده آن، برای حمایت از گروه هدف، دولت پرداخت می نماید تا گروه هدف با توجه به دریافت های خود، قدرت خرید و زندگی مناسب را داشته باشد تا بدین وسیله انتظارات دولت تامین گردد.
سطح توان خرید عمومی: مقدار توان خرید است که عموم مردم می توانند به بازار مراجعه کرده و مایحتاج خود را تهیه نمایند. عموم مردم با توجه به میزان درآمد خود، توان خرید انواع کالاها و استفاده از خدمات را در حد مورد نیاز ندارند. اگر کالا یا خدمات با قیمت تمام شده ارایه گردد، بیشتر مردم توان خرید نخواهند داشت. آنچه مورد نیاز مردم است در بازار وجود پیدا می کند، اما مردم نمی خرند، در این حالت هم تولید کننده و هم مصرف کننده متضرر می گردند. به همین خاطر مرجعی حمایت می کند تا کالای تولید شده، با قیمت تعدیل شده فروش رسد.

هزینه های جانبی پرداخت یارانه:
پرداخت یارانه به صورت واسطه دار، هزینه ها را افزایش می دهد. یارانه ای که قرار است به گروه هدف تعلق گیرد، اگر از طریق غیر مستقیم به گروه هدف پرداخت شود، هزینه ها افزایش می یابد.
پرداخت یارانه به گروه هدف از طریق واسطه ها به نفع گروه هدف نیست.
اگر از اصل یارانه اسمی، هزینه های جانبی کم شود، مقدار یارانه واقعی که به دست مصرف کننده اصلی می رسد، معلوم می شود.
یارانه اسمی: کل یارانه ای است که در بودجه سالانه کشور برای هدف های مشخص تصویب می شود.
هزینه های جانبی یارانه: قسمتی از یارانه است که به صورت هزینه مصرف می گردد تا هدف اصلی برآورده گردد. یعنی کالا یا خدمات مورد نظر، به دست مصرف کننده اصلی برسد.
یارانه واقعی: مقدار حمایت خالصی است که یارانه گیر اصلی دریافت می نماید. یا مقدار حمایتی که مستقیما در زندگی گروه هدف تاثیر مثبت می گذارد.
یارانه واقعی = هزینه های جانبی - یارانه اسمی
یا هزینه های جانبی = یارانه واقعی - یارانه اسمی
یا یارانه اسمی = هزینه های جانبی + یارانه واقعی
از مرحله تصویب یارانه اسمی تا رسیدن به دست گروه هدف مراحلی طی می شود که همه آن مراحل هزینه بر هستند. باید روشی را برای پرداخت یارانه ها انتخاب کرد که تعداد مراحل واصطه ای به حداقل برسد. اگر به چگونگی توزیع کالاهای اساسی توجه فرمایید هزینه های زاید بدین قرار است: هزینه انتخاب کاغذ مخصوص کوپن و طراحی، هزینه های حفاظت و پخش کوپن در تمام مراحل(تهیه، توزیع، جمع آوری جهت امحا و...) هزینه های تهیه و نگهداری کالاها، حمل و نقل، و مهمتر از همه حفاظت از عاملان پخش، هزینه اعلام شماره ها توسط رادیو، تلوزیون و مطبوعات و... هزینه به صف ایستادن مردم.
باید بررسی کرد که اگر یارانه بعد از این به بخش تولید داده شود کم هزینه است یا به بخش مصرف. در کدام حالت یارانه واقعی، بیشتر به دست کسی که یارانه برای او در نظر گرفته شده است، می رسد. به نظر می رسد که کم هزینه ترین روش، روشی است که یارانه هر گروه هدف را به خود آن گروه هدف پرداخت شود.

علت پرداخت یارانه:
يارانه‌ها را مرجع های گوناگون به دلایل مختلف پرداخت می نمایند. پرداخت یارانه توسط دولت ها هم از این قائده مستثنا نیست. دولت‌ها در سراسر جهان به‌ منظور تحقق اهداف خاص سیاست کلی نظام خود یارانه پرداخت مى‌نمایند. به عنوان مثال: در بعضی از نظام ها یارانه به قشر بی درآمد و کم درآمد به خاطر عدم طغیان طبقات محروم داده می شود. در بعضی از نظام ها یارانه به افراد به خاطر مانده گار شدن حزب حاکم داده می شود. در بعضی از کشور ها یارانه توسط مخالفین قدرتمند دولت به افراد به خاطر ساقط کردن حزب حاکم داده می شود. در بعضی از مواقع کشورهای بیگانه برای تضعیف دولت مرکزی به مخالفین جهت قدرتمند شدن یارانه پرداخت می کنند.
اولین هدف پرداخت یارانه در نظام جمهوری اسلامی، به جهت حمایت از قشر بی درآمد و کم درآمد جامعه است تا افراد قدرت اداره یک زندگی متعالی را داشته باشند.
آشکار است که عموم مردم با توجه افزایش قیمت ها در اثر تورم، ثابت ماندن سطح درآمدها، عدم اشتقال، وجود بیکاری پنهان، و علت های گوناگون دیگر مثل از کار افتادگی، بیماری، حوادث غیر مترقبه توان زندگی مناسب را از دست می دهند.
دولت برای رفاح حال عمومی ملت، مخصوصا قشرهای کم درآمد یا بی درآمد، یکی از دو کار را باید انجام بدهد:
1- یارانه پرداخت نماید.
2- حقوق و درآمد قشرهای کم درآمد یا فاقد درآمد را به حدی برساند که توان تهیه مایحتاج خود را در حد استاندارد با قیمت تمام شده داشته باشد.
دولت بعد از تعیین گروه هدف، باید از طریق کانالی از آنان حمایت کند. حمایت ها می تواند از کانال های مختلف صورت می گیرد. دو کانال عمده عبارتند از:
1- پرداخت مستقیم به گروه هدف: دولت یارانه را به مستقیما به گروه هدف می پردازد تا خود گروه هدف، کالا یا خدمات خود را با قیمت تمام شده از بازار تهیه نماید. مثلا در بانک حساب توسط دولت باز می شود
2- پرداخت غیر مستقیم به گروه هدف: یارانه را به بخشی می پردازند تا آن بخش به گروه هدف خدمت رسانی نماید. مثل بخش تولید(تولید کننده گان) که از دولت یارانه را تحویل می گیرد تا کالا یا خدمات خود را ارزان تر از قیمت تمام شده در اختیار گروه هدف قرار دهد.
اولین و بزرگ ترین دغدغه هر دولتی اداره ملت و تقویت آن است. اگر ملت دغدغه تهیه خوراک، پوشاک، خانه، تحصیل، بهداشت، بیمه، و... را داشته باشد، دولت نمی تواند با خیال آسوده به دنبال تحقیق و بررسی در پیرامون مسایل جدید برود. وقتی که ملت گرفتار مشکلات اولیه زندگی است، دولت نمی تواند امنیت کامل در کشور ایجاد نماید. زیرا اولین برهم زننده امنیت، اداره نشده گان افراد کم درآمد و بی درآمد جامعه هستند. کاملا آشکار است که ناامن بودن اداره زندگی افراد جامعه، مقدمه ناامنی جامعه است.
پرداخت یارانه معروفیت: در مواقعی که کالا یا ارایه خدماتی به علت ناشناخته بودن، با استقبال عمومی مواجه نیست، صاحب کالا یا خدمات یارانه معروفیت پرداخت می نماید. وقتی شناخته شد به قیمت واقعی و یا بیشتر از آن عرضه می گردد.
پرداخت یارانه بازاریابی: در مواقعی که کالا یا ارایه خدماتی به علت پایین بودن کیفیت، با استقبال عمومی مواجه نیست، صاحب کالا یا خدمات یارانه بازاریابی پرداخت می نماید. وقتی جا افتاد، یواش یواش قیمت خود را افزایش می دهد تا به قیمت واقعی برسد. یارانه بازاریابی بیشتر برای تبلیغات هزینه می شود.

منبع پرداخت یارانه:
منبع پرداخت یارانه توسط دولت های گوناگون، متفاوت است. در ایران عمده ترین منابع پرداخت یارانه درآمدهای حاصله از معادن نفت، گاز، آهن آلات، سنک و... کمرک ها(صادرات و واردات) و مالیات، می باشد.
دولت مسوول اداره و حفاظت کشور است، طبق قوانین منابع درآمدزای عمومی هم در اختیار اوست. پس حفاظت از منابع درآمدزا هم یکی دیگر از وظایف دولت می باشد. دولت موظف است از درآمدهای عمومی کشور مبلغی را صرف عمران و آبادی کشور می نماید. مبلغی را هم صرف تقویت علمی و فنی منابع انسانی می نماید و مبلغی را هم به عنوان یارانه به گروه های نیازمند پرداخت نماید، و مبلغی را هم برای آینده پس انداز نماید.

میزان پرداخت یارانه، معیار توسعه:
کشور توسعه یافته، کشوری است که منابع انسانی علمی و فنی قوی داشته باشد. تا بتواند از منابع مختلف کشور استفاده بهینه نماید.
در کشور توسعه یافته به علت وجود رفاح عمومی و خصوصی در حد بالا، و اندک بودن تعداد کم درآمدان و بی درآمدان، کمترین یارانه پرداخت می شود.
تعداد یارانه بگیران هرچه به صفر نزدیک تر باشد، آن کشور مقتدرتر خواهد بود. اگر سال به سال تعداد یارانه بگیران بی درآمد و کم درآمد به سوی صفر میل نماید، آن کشور توسعه یافته تر خواهد بود. هر چه تعداد یارانه بگیران از صفر دور شود و به طرف صد میل نماید، کشور عقب مانده تر خواهد بود. به عبارت دیگر هر چه از تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند کاسته شود و به تعداد کسانی که بالای خط فقر زندگی می کنند افزوده شود، کشور توسعه یافته تر است.
یکی از شاخص مهم در تعیین جامعه پیشرفته و عقب مانده می تواند، میزان یارانه پرداختی نسبت به کل بودجه و تعداد یارانه بگیران زیر خط فقر نسبت به کل جمعیت باشد. این معیار بین دو یا چند کشور یا کل کشورها قابل مقایسه است.

انواع یارانه:
يارانه ها را با توجه اهداف، به چندین روش می توان دسته بندی کرد. به چند دسته بندی مهم اشاره می شود:
1- یارانه با توجه به گروه هدف:
یارانه حمایت از تولید کننده: دولت به تولید کننده یارانه نقدی یا غیر نقدی می دهد تا تولید کننده توان تولید کالا را داشته باشد.
یارانه حمایت از مصرف کننده: دولت به مصرف کننده یارانه نقدی یا غیر نقدی می دهد تا مصرف کننده توان خریدکالا یا خدمات با قیمت تمام شده که به بازار عرضه می شود را داشته باشد.
یارانه حمایت از توزیع کننده: دولت به توزیع کننده یارانه نقدی یا غیر نقدی می دهد تا مصرف کننده و تولید کننده توان خریدکالای عرضه شده به بازار را داشته باشد.
2-یارانه با توجه به نوع پرداخت:
یارانه نقدی:یارانه یی است که به صورت ریالی به گروه هدف به عنوان حمایت پرداخت می شود.
یارانه غیر نقدی:یارانه یی است که به صورت غیر ریالی به صورت های گوناگون در اختیار گروه هدف قرار داده می شود. مثل: امتیاز بخشودگی مالیاتی به تولید کننده گان. در اختیار گذاشتن کالای اولیه مثل کالای خام یا فراوری شده
3- یارانه با توجه به چگونگی پرداخت:
یارانه مستقیم: پرداخت کننده یارانه، کمک نقدی یا غیر نقدی خود را طور مستقیم در اختیار تولید کننده یا مصرف کننده قرار می دهد.
يارانه مستقيم مقدار هزينه هايی است که دولت برای حفظ منافع اقشار جامعه بدون واسته برای خريد کالا یا خدمات می پردازد. يارانه های مستقيم هم به يارانه های توليدی، توزیعی و مصرفی طبقه بندی می شوند.
پرداخت یارانه مستقیم به یارانه بگیران اصلی بسیار کم هزینه تر از زمانی است که پرداخت یارانه غیر مستقیم به دست یارانه بگیران اصلی می رسد.
یارانه غیر مستقیم: پرداخت کننده یارانه، کمک نقدی یا غیر نقدی خود را طور غیر مستقیم در اختیار تولید کننده یا مصرف کننده قرار می دهد. در پرداخت يارانه بطور غير مستقيم، پرداخت کننده یارانه، کمک می کند تا موسسات و شرکت ها، کالا و خدمات عمومی خود را با قيمتی کمتر از هزينه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نمايند.
4- با توجه به سطح عملگرد:
يارانه باز: یارنه ای است که به عموم ملت تعلق می گیرد. مثل یارانه نان
يارانه بسته: پرداختی است که به افراد یا گروه و بخش های خاص تعلق می گیرد. مثل یارانه کاغد که فقط به صاحبان روزنامه ها تعلق می گیرد.
5- براساس اهداف: يارانه ها به صورت اقتصادى، توسعه يى، اجتماعى، سياسى، نظامی، دینی يا فرهنگى تقسیم می شود.
6-براساس بخش اقتصادی: براين اساس يارانه ها به صورت مصرفى، توليدى، توزيعى، صادراتى، وارداتی و... دسته بندى مى شود.

انواع کمک بلاعوض در اقتصاد ايران:
بعضی از یارانه های بسته در اقتصاد عبارتند از:
کمک بلاعوض دولت به شرکت هاى دولتى و غير دولتى، و صندوق های رفاح و قرض الحسنه (شهردارى ها، کميته امداد و...)
جبران بخشى از زيان پرداختى به شرکت هاى دولتى،
وام هاى بلاعوض جهت ايجاد اشتغال،
پرداخت هاى مستقيم به کشاورزان(طرح شهيد رجايى، بخشى از کمک هاى فنى و اعتباريو...)
کمک دولت براى کاهش هزينه تامين منابع مالى بنگاه ها و افراد (بخشى از کارمزد تسهيلات بانکی و...)
معافيت هاى مالياتى
پرداخت دولت جهت کاهش هزينه هاى توليد (پرداخت به نهاده ها نظير کودشيميايى، سم و بذر و سوخت)
پرداخت بابت مابه التفاوت نرخ ارز جهت واردات کالاها و خدماتپرداخت بابت مابه التفاوت قيمت خريد و فروش (بليط مترو و اتوبوس های شهری)
جايزه صادراتی به صادرکنندگان يارانه پنهان بدليل قيمت گذارى پايين تر از قيمتهاى واقعى در اقتصاد داخلى (قيمت آب، برق، و...)
در پرداخت کمک های بلاعوض، قصد دولت کمک به بخش هاى ياد شده است.

روش پرداخت یارانه در حال حاضر:
در حال حاضر یارانه مستقیما به صورت نقدی یا غیر نقدی به تولید کننده پرداخت می شود. نتیجه آن پرداخت غیر مستقیم و غیر نقدی یارانه به مصرف کننده گان است تا بعضی از کالاها(ی اساسی) به صورت ارزان به دست مصرف کننده گان برسد.
از زمانی که اولین مرحله کالا برگ[2] (کوپن)در سطح کشور توضیح شد. دولت به طور کسترده به تولیدکننده گان و تجار وارد کننده یارانه پرداخت کرده است تا آن ها اجناس ارزان در اختیار مصرف کننده گان قرار دهند.
به نظر می رسد که در پرداخت یارانه به بخش تولید، هزینه جانبی یارانه بیشتر از یارانه یی است که به دست مصرف کننده واقعی می رسد.

معایب پرداخت یارانه به بخش تولید:
يارانه توليدی به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد که منجر به کاهش هزينه های توليد برای توليد کننده و يا افزايش قيمت دريافتی توسط توليد کننده گردد اطلاق می شود. کمک های دولت به صنايع و کشاورزان از اين دسته است.
پرداخت يارانه به تولید کننده ها جهت ارایه کالای ارزان به بازار، باعث غير واقعى شدن قيمت اجناس می شود. در بیشتر مواقع باعث دو نرخی شدن قیمت یک کالا می شود. به همین جهت پرداخت یارانه به بخشی از صنعت تولید، منجر به اختلال در سرمايه گذارى ها در بخش تولید می شود. بعضی از معایب دیگر:
- گسترش نظام اداری.
- ورود تشکيلات دولت به فعاليت های تصدی گری.
- پرداخت یارانه به بخش تولید، فاصله طبقاتی را کسترش داده و پراکنش فقر را بيش از پیش گسترش می دهد.
- افزايش چشمگير فاصله بين قيمت کالاهای يارانه دار با قيمت های واقعی
- فشار بيشتر بر منابع عمومی بودجه دولت با توجه به افزایش جانبی برای تامين و توزیع يارانه ها.
- برخورداری بيشتر بخش تولید از يارانه ها، بويژه يارانه انرژی سوخت، آب و برق و...
- فراهم شدن زمينه فسادهای اقتصادی بويژه قاچاق کالاهای يارانه ای.
- معلوم نشدن قیمت حقیقی کالا، به علت پایین بودن قیمت خدمات، باعث به هدر رفتن منابع کمياب (انرژی، آب و...) و غيره توسط مصرف کننده گان می شود،
موارد فوق از نمونه معایب هایی از نظام پرداخت يارانه به بخش تولید است که مشکل آفرین بوده و دولت مجبور است که هزینه های جانبی بیشتری را متحمل شود. برای خارج شدن دولت از پرداخت هایی که وصول به هدف را تامین نمی نماید، باید دنبال راه حل مناسبی جهت اصلاح باشد. به دليل گذشت زمان و گسترش ابعاد مسئله چنين اصلاحی را بسيار پيچيده و تصميم گيری برای دولت مردان بسيار مشکل، اما ضروری است.

روش پرداخت یارانه اصولی:
دولت برای حمایت از قشر کم درآمد ملت خود مجبور به پرداخت یارانه است. این حمایت می تواند نقدی یا غیر نقدی، مستقیم یا غیر مستقیم به گروه هدف باشد.
دو دیدگاه عمده در بین جامعه در مورد پرداخت یارانه وجود دارد. یارانه به مصرف کننده، یارانه به تولید کننده.
دیدگاهی که حامیان زیاد پیدا کرده پرداخت یارانه مستقیم و نقدی به گروه هدف است. بهترین راه حل در پرداخت یارانه، این است که یارانه هر گروه هدف را مستقیما به خود آن گروه هدف پرداخت نمود، یارانه بخش تولید را به بخش تولید، یارانه بخش توزیع را به بخش توزیع، یارانه بخش مصرف به بخش مصرف. نتیجه مستقیم این روش توانمند شدن گروه هدف در جامعه است. تنظیم بازار به صورت اصولی زمانی است که قیمت تمام شده کالا یا خدمات به جامعه ارائه گردد و ملت هم توان تهیه را داشته باشد.

محاسن پرداخت یارانه نقدی به بخش مصرف:
حمایت مستقیم دولت از مصرف کننده باعث می شود تا مصرف کننده از هر کالایی فقط به مقدار نیاز تهیه نماید.
یارانه به گروه هدف «بی درآمدان و کم درآمدان»، باعث کم شدن بعضی از جرایم مثل دزدی هایی که مربوط به هزینه امرار معاش افراد می شود. همچنین بیماری هایی که مربوط به سوء تغذیه است، کاهش می یابد.
- استفاده بخش تولید از یارانه ها به عنوان مصرف کننده.
- بالا رفتن قدرت خرید مصرف کننده گان برای خرید از بخش تولید
- معلوم شدن قيمت های واقعی کالا و خدمات
- از بین رفتن زمينه فسادهای اقتصادی بويژه قاچاق کالاهای يارانه ای.
- رقابتی شدن محصولات توليدی در بازارهای داخلی و جهانی.
يارانه نقدى رفاح عمومی گروه هی هدف را افزايش مى‌دهد، زيرا حق انتخاب کالا یا خدماتی که مطلوبيت بيشتر را ايجاد مى کند، به فرد مى‌دهد.

هدفمند شدن توزيع يارانه‌ها:
يارانه هدفمند: يارانه هدفمند یعنی پرداخت یارانه برای تحقق هدف مشخص، در زمان و مکان مشخص با اعتبار مشخص با بهترین راه حل. با جواب دادن به سوال هایی مثل:
1- گروه هدف کیست؟
2- توان مالی گروه هدف چقدر است؟
3- وضعیت فعلی گروه چکونه است؟
4- وضعیت ایدآل برای گروه هدف، چگونه وضعیتی است؟
5- مدت پرداخت چقدر است؟
6- در چه مکان هایی پرداخت می گردد؟
7- مبلغ یارانه مناسب چقدر است؟
8- نتیجه پرداخت یارانه جه خواهد بود؟
9- چه تاثیری بر دیگر بخش ها خواهد گذاشت؟
10- چه تاثیری در زندگی گروه هدف می گذارد؟
11- بهترین راه حل(مناسب) پرداخت یارانه کدام است؟
12- مسوولیت پرداخت با چه نهادی است؟
13- ...؟
اول باید گروه‌هاى هدف را شناسایی کرد و با توجه به گروه هدف، یارانه مناسب را در اختیارش قرار داد.
در مقابل یارانه هدفمند، یارانه بی هدف قرار دارد که در آن فقط یارانه پرداخت می شود، بدون شناسایی گروه هدف، بدون در نظر گرفتن راه حل مناسب، بدون جواب به سوالات فوق.
پرداخت يارانه به بخش‌هاى توليد و مصرف باید هدفمند باشد. دولت در چارچوب پرداخت‌هاى یارانه ای خود کاملا اهداف را آشکار بیان کرده و در پی تحقق آن به صورت مستمر، کوشا باشد. اهدافی مانند: پيشبرد رشد و توسعه اقتصادى پايدار، کاهش فاصله طبقاتى، افزایش توان مالی قشر بی درآمدن و کم درآمد، توزيع عادلانه‌تر درآمدهای ملی، ايجاد تعادل اقتصادى – اجتماعى در سطح جامعه و...
اولين هدف از پرداخت يارانه، حمايت از گروه های آسيب پذير جامعه است. از اين رو، توزيع عادلانه يارانه ها ایجاب می کند که پرداخت ها موجب از بین رفتن ریشه یی آسیب ها گردد.
يارانه‌هاى پرداختى به بخش توليد به منظور تقويت بنيه توليد ملى و افزايش توان رقابت در بازارهاى درون و برون مرزى باید باشد.
در اقتصاد ايران چندين دهه است که پرداخت يارانه در قالب بودجه‌هاى سنواتى تداوم دارد، و بخشى از منابع درآمدهاى ملی و عمومى را جذب مى‌کند.
بعضی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی متعقد هستند که عدالت اجتماعی باعث کاهش کارایی می شود. و دولت ها باید از میان افزایش کارایی و عدالت، یکی را انتخاب نمایند. اگر عدالت را برگزیند، کارایی کاهش می یابد(فدا کردن کارایی) و اگر کارایی را برگزیند، عدالت کاهش می یابد(فدا کردن عدالت). پس براى دولت ها مسئله مهم انتخاب بين دستيابى به کارايى حداکثر یا عدالت اجتماعی است که يکی را انتخاب نمايند.
نظر سومی هم می گوید: با تلفیقی از آن دو یارانه پرداخت گردد. اسم این نوع یارانه را می توان:«یارانه تقویت» گذاشت. نظریه تقویت به سه قسمت تقسیم می شود:
1- عدالت هدف اصلی و کارایی هدف فرعی.
2- کارایی هدف اصلی و عدالت هدف فرعی.
3- هر دو هدف اصلی(عدالت و کارایی) با این توضیح که هر دو مثل دو کفه ترازو هستند اگر طرفی را تقویت کنیم، طرف دیگر هم تقویت می شود. یعنی تقویت عدالت، موجب تقویت کارایی، و تقویت کارایی در میان گروه هدف، موجب تقویت عدالت اجتماعی می شود.
برای دولت ها کاملا آشکار است که بى عدالتى هر چه شديد تر شود، فقر و مشکلات اجتماعى گسترش بيشترى مى يابند. مخصوصا برای دولت هایی که بنیان آن ها برای اجرای عدالت است.

نتیجه گیری:
دولت برای بالا بردن سطح زندگی ملت خود، مبلغی را در بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب می رساند تا کالا و خدمات ارزانتر از قیمت تمام شده به دست گروه هدف برسد. دولت باید نظارت کامل نماید تا اهداف مورد نظر برآورده شود.
بهترین راه حل در پرداخت یارانه این است که یارانه هر «گروه هدف» را مستقیما به خود آن «گروه هدف» پرداخت نمود، یارانه بخش تولید را به بخش تولید، یارانه بخش توزیع را به بخش توزیع، یارانه بخش مصرف را به بخش مصرف.
برای جلوگيرى از فشار تورم به قشر بی درآمد و کم درآمد، استفاده از سياست هاى حمايتى برنامه مناسبی است. رفتار نادرست اقتصاد فعلی اصلاح نخواهد شد، مگر روش های پرداخت یارانه اصلاح گردد. با اصلاح نشدن روش های فعلی، دولت محکوم به افزايش روز افزون ميزان يارانه ها در سبد بودجه کشور است و اين از توان اقتصاد ملى ايران خارج است.
راه حل مناسب در نظام جمهوری اسلامی، طراحى و اتخاذ مجموعه سياست هايى باید باشد که هم عدالت نسبى افزایش دهد، و هم افزایش کارايى را به دنبال داشته باشد. اساس برنامه هدفمند سازی يارانه ها باید هم زمان در جهت کاهش فقر و افزایش کارایی باشد.
والسلام
محمد ابراهیم پاکروان
شروع 22/8/87
پایان 23/10/87

ضمیمه 1
منبع: خبرگزارى موج - ثمانه اکوان
Subsidy يا يارانه در فرهنگ لغت oxford اينگونه معنى شده است: مقدار منابعى که از محل بودجه عمومى به صنايع و يا بازرگانى پرداخت (کمک) مى شود تا مبلغ خدمات و يا کالايشان را در سطح پايين نگه دارند.
در فرهنگ لغت کمبريج نيز د رمورد معناى اين کلمه آمده است : مبلغى که به عنوان قسمتى از مبلغ تمام شده کالا از طرف دولت يا ساير ارگانها به توليدکنندگان براى حمايت و تشويق انان پرداخت مى شود .
در عين حال در سايت dictionary.com و فرهنگ لغت Americanheritage نيز در معناى اين لغت امده است : يارانه پول يا مساعده ايست که توسط دولت براى حمايت از يک موسسه يا بنگاه اقتصادى و توليد کنندگان به اشخاص يا گروه هايى پرداخت مى شود تا جلب عموم مردم را به محصولات انان در پى داشته باشد .
در سايت اقتصادى money glossary.com نيز در تعريف يارانه آمده است : کمک مستقيم مالى دولت که به صنايع و يا افراد يک کشور پرداخت مى شود.
سايت اينترنتى سازمان بانک جهانى: سود اقتصادى که معمولا دولت ها به توليد کنندگان کالا براى تقويت بازار رقابتى کشورها پرداخت مى کنند و اين يارانه ها ممکن است مستقيم يا غير مستقيم باشد همچنين يارانه ها به دو نوع يارانه هاى صادراتى و يارانه هاى داخلى کشورها تقسيم مى شوند. يارانه هاى صادراتى مساعده هاى قابل تفويذ در نزد شرکت هايى است که دولت به شرط صادرات محصولاتشان اين يارانه ها را در اختيار اين شرکت ها قرار مى دهد . يارانه هاى داخلى کشور ها نيز مساعداتى است که به صورت غير مستقيم به مردم پرداخت مى شود
سايت تخصصى اقتصادى فرهنگ لغات اقتصادى نيز در تعريف يارانه آورده است: يارانه پرداخت منابع مالى از طرف دولت به افراد يا موسسات اقتصادى و بازرگانى بدون هيچ چشمداشتى براى بازگرداندن اين منابع مالى است.
در اين سايت اضافه شده است : بهترين راه براى انديشيدن به معناى يارانه در نظر گرفتن معنى منفى ماليات است يعنى در ماليات مردم به دولت پولى را مى پردازند و در يارانه دولت به مردم اين مبلغ را مى پردازد.
در مقاله اى که در اين سايت تخصصى راجع به يارانه ها در نقاط مختلف دنيا نوشته شده، آمده است: دولت ها براى دلايل بسيارى يارانه ها را پرداخت کرده و حتى در کشورهاى توسعه يافته به تمديد و بالا بردن ميزان اين يارانه ها مى پردازد و اين يارانه ها معمولا به دانش آموزان و دانشجويان، کارگران بى کار شده، فقرا، کشاورزان و موسسات بازرگانى براى از از ميدان به در کردن کالاهاى رقيب خارجى پرداخت مى شود .
پروفسور J. Peter Neary استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه دوبلين در مقاله اى با عنوان:«عدم تقارن در باب هاى سوبسيدى کشورها؛ دولتمردان بايد به برندگان کمک کنند يا بازندگان؟» به بيان معنى يارانه در کشورهاى مختلف پرداخته و مى گويد: زمانيکه کارخانجات و توليد کنندگان داخلى و خارجى قيمت هاى متفاوتى را در بازار دارند يارانه ها بنيان نهاده مى شوند و اين کار براى به حد مطلوب رساندن و کاهش دادن قيمت ها است. وى در ادامه تصريح مى کند: وقتى ميزان يارانه ها بايد بالا برود که ميزان قيمت کالاهاى توليدى بالاتر از سطح بين المللى باشد.
دکتر سبحانى، استاد اقتصاد دانشگاه و رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در تعريف اقتصاد دانان ايران از يارانه ها مى گويد: يارانه ما به التفاوتى است که بين قيمت تمام شده و قيمت فروش وجود دارد که اين يارانه از طرف دولت يا به مصرف کننده تعلق مى گيرد يا به توليد کننده.
دکتر خوش چهره استاد دانشگاه تهران و نايب رييس دوم کميسيون اقتصادى مجلس نيز در تعريف خود از يارانه مى گويد: يارانه پرداخت هاى مستقيم و غير مستقيمى است که مى تواند به افراد حقيقى و حقوقى به منظور حمايت از آن ها تحت عنوان ايجاد شرايط رقابتى يا تحت عنوان حمايت از آسيب هاى اقتصادى و اجتماعى مطرح شود و اين شروط مى تواند به نهاده هاى توليد براى کاهش هزينه ها تعلق گيرد مثل آب و برق و انرژى و حامل هاى آن يا در بخش کشاورزى مثل کود، بذر يا غيره باشد يا مى تواند به منظور امنيت غذايى براى گروه هاى کم درآمد باشد مثل يارانه هاى گوشت، نان و پنير و غيره و يا ترغيب و اجرا کردن يک سياست مثلا تشويق حمل و نقل و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومى که آثار گسترده اجتماعى را نيز به همراه دارد که امروزه کشور ها براى جلوگيرى از اختلالات محيط زيست انجام مى دهند.
دکتر مير محمدى از اعضاى کميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه را اين گونه معرفى مى کند: بحث يارانه ها در چند جا مورد توجه قرار مى گيرد. يک جا حمايت از توليد کنندگان است که کار مطلوبى است مثلا در يارانه به نهاده هاى کشاورزى که باعث مى شود از بخش توليد کشاورزى حمايت شود و در ضمن قيمت آنرا در صحنه رقابت هاى داخلى و خارجى قابل رقابت مى کند و همچنين در صحنه مصرف داخلى براى طبقات کم درآمد مواد غذايى و کشاورزى ارزان قيمت تهيه مى کند چون از نظر نيازهاى ويتامين ها و پروتئين ها و مواد لازم براى رشد بايد در اختيار عموم قرار گيرد مثلا همين شير که يارانه ايست و در مدارس سراسر کشور پخش مى شود.
ضمیمه2
در خبرگزارى موج - ثمانه اکوان
اين روزها صحبت از يارانه بسيار است . مجلس در تصويب قوانين به هدفمند نشدن يارانه ها اشاره و به دولت انتقاد مى کند و از طرف ديگر رييس جمهور درسال پايانى رياست خود به جمع خبرنگاران مى آيد و درباره هر مسئله اقتصادى که از او سوال مى شود مى گويد متاسفانه ما بايد يارانه ها را هدفمند مى کرديم که نتوانستيم و گويى علت تمام مشکلات همين هدفمند نشدن يارانه هاست
بارها و بارها در برنامه چهارم تصريح شده که يارانه ها بايد هدفمند شده و کم کم يارانه بنزين از سيستم اقتصادى کشور برچيده شود . سراسر توصيه بانک جهانى نيز سرشار از کلمات و نکاتى است که مستقيم به يارانه انرژى و کل سيستم يارانه هاى کشور باز مى گردد .
اما در نهايت چه مى شود ؟ عده اى با استناد به سند بانک جهانى و اعتقاد به معجزه آسا بودن توصيه هاى آن دائم بر طبل حذف يارانه ها مى کوبند و برخى ديگر با اشاره به تجربه کشورهايى که از راه عمل به اين دستورات به ناکجا آباد رسيده اند دائم فرياد مى زنند که يارانه يعنى چه ؟ چرا يارانه ها در کشور ما نبايد وجود داشته باشند ؟ تا چه حد بايد راه ترقى اقتصادى ايران از راه هاى کشورهاى توسعه يافته به دور باشد.


+ نگارش شده توسط m n در Mon 18 Apr 2011 و ساعت <-Post time-> |

جواب سوال مربوط به مشکل در دریافت یارانه ها

 با سلام

دوستی اظهار داشته که چندین با ر با شماره ۰۹۶۲۰ تماس گرفتم ودوستان نیز تماس داشتند که موفق نشدند گویا این شماره یا دائما اشغال است یا سر کاری بیش نیست از کلیه دوستان که دراین مورد آگاهی دارند راهنمایی نمایند

در ضمن در روزهای گذشته نیز اینجانب چندین بار با شماره فوق وهمچنین شماره مربوط به اداره بازرگانی تماس داشتم که موفق نشدم ودائما اشغال می باشد لذا از مسئولین محترم بخصوص از وزرا رفاه ووزیر بازرگانی تقاضا می شود شماره های بیشتری در اختیار ۷۵ میلیون جمعیت ایران قرار دهندزیرا باتوجه دائما اشغال بودن شماره های فوق ۱۰ سال طول می کشد تا مردم ،مسئولین را از گرانفروشی یا عدم دریافت یارانه خود باخبر سازند.

+ نگارش شده توسط m n در Sat 15 Jan 2011 و ساعت <-Post time-> |
دوستان عزیز هرکسی در این مورد نظری داره می تونه بنویسه تا در صورت تایید در وبلاگ منعکس بشه
+ نگارش شده توسط m n در Wed 12 Jan 2011 و ساعت <-Post time-> |

اثرات طرح یارانه ها بر مصرف روغن موتور

با اجرای طرح یارانه ها در ایران وعملی شدن آن ،نتایج زیر بدست می آید :

1- کاهش استفاده از خودرو در رفت وآمدها ،و در نتیجه کاهش مصرف بنزین وگازوئیل،سبب کاهش مصرف روغن موتور خواهد شد که این امر را مصرف کننده با به تاخیر انداختن زمان تعویض روغن موتور ،عملی می کند.

2- با توجه به وجود تعداد زیادی برند در بازار روغن موتور ایران(بیش از 300برند وتولیدکننده)،مصرف کنندگانی که از نظر اقتصادی توان مالی کمتری دارند نوع روغن موتور مصرفی خودرا تغییر داده واز روغن موتور های ارزان تر استفاده خواهند نمود دلیل اقتصادی این امر نیز از آن جهت توجیه می شود که : معمولا استفاده کمتری از خودرو شخصی خواهد شد و راننده ای که هر 5000کیلومتر کارکرد(وبعنوان مثال2ماه )،روغن موتور خودرا تعویض می نموده ،در شرایط جدید ،در 5000کیلومتر کارکرد معادل 350000تومان هزینه بنزین خواهد داد،بنابر این از یک سو مصرف بنزین خودرا کاهش خواهد داد واز سوی دیگر ،مصرف روغن موتور خودرا در زمان بیشتری ،عملی خواهد نمود.

3- تعدادی از مصرف کنندگان ،روغنهایی با کارکرد بالا را استفاده خواهند نمود زیرا با این عمل نوعی صرفه جویی اقتصادی را انجام خواهند دادو آنها نیز مصرف خودرا کاهش می دهند(کاهش مصرف هم برای طبقه متوسط وهم برای قشر های قویتر اقتصادی رخ میدهد).

4- آثار تورمی ناشی از هدفمند سازی یارانه ها ،نیز قابل انتظار است،وآثارآن از حدود 4ماه پس از اجرای طرح مشخص خواهد شدکه دلایل آن به طور خلاصه به شرح زیر آمده است:

5- با حذف یارانه انرژی مصرفی پالایشگاههای ایران،قیمت روغن پایه از یک سو وهزینه حمل ونقل  تولیدات ومواد افزودنی روغن موتور ،واز سوی دیگر هزینه های بازاریابی وانرژی کارخانجات تولید روغن نیز افزایش خواهد یافت که این امر در مجموع سبب خواهد شد قیمت روغن موتور به بیش از 25% افزایش یابد.

6- تعدادی از شرکتهای ضعیف نیز با تعدیل نیروی کار خود،سبب افزایش بیکاری در جامعه خواهند شد.

7- در صورتیکه تعرفه واردات روغن موتور نیز برداشته شود،اکثر شرکتهای تولیدی روغن موتور نیز ورشکسته خواهند شد زیرا هم از نظر قیمت وهم از نظر کیفیت توانایی رقابت با محصولات مشابه خارجی را نخواهند داشت)در حال حاضر شرکتهایی مانند بهران،پارس،نفت سپاهان،ایرانول بدلیل دولتی بودن از یارانه دولتی استفاده می نمایند وبهمین دلیل تمام شرکتهای دیگر به نحوی قسمتی از مواد خودرا از این شرکتها تامین می کنندلذا یا بایستی بهره مندی آنها از یارانه ادامه یابد یا با حذف یارانه های آنها نیز قیمتهای خودرا کاهش خواهند داد).

 

۸- افزایش قیمت انرژی در نهایت با افزایش هزینه های جاری تعویض روغنیهاُف تعمیرگاهها همراه خواهد بود)زیرا این مکانها از هیچ نوع یارانه جها گرو نگه داشتن،مصرف برق وآب خودبهره مند نیستند) که سبب خواهد شد با دخالت دولت در کنترل قیمتها تعدادی زیادی از این واحدهای صنفی که در ایران تعدادآنها بیش از ۳۵۰۰۰واحد صنفی می باشد وهرکدام نیز به طور میانگین یک شاگرد یا شریک دارند تعطیل شده ومسئولان آنها به شغل های کاذب روی آورندو بیکاری افزایش یابد.

راه حل کاهش مصرف روغن موتور در شرایط هدفمندشدن یارانه ها:

۱- اعطا یارانه به کامیونداران وخودروهای ترانزیت کالا در کشور ،تا حد امکان با توجه به پایین بودن میانگین درآمد در ایران این امر باید در بلندمدت نیز انجام شود.

۲- افزایش واردات خودروهای سواری گازوئیل سوز)میانگین مصرف خودروهای سواری در ایران بین ۶.۵ الی ۱۳ لیتر در هر کیلومتر می باشد ودر ضمن بالا بودن خودروهای تولید اخل وپایین بودن استانداردهای آنان سبب شده که خودرو پراید که قیمت تمتم شده آن حداکثر ۲ میلیون تومان است به بیش از ۸ میلیون فروش برسد که لازم است این امر نیز بررسی شود.)

۳- اجبار شرکتهای تولید کننده خودرو به تولید اتومبیلهای کم مصرف در سطح ۴ الی ۵ لیتر در ۱۰۰کیلومتر.

 ۴- آزادسازی مرزها به طوریکه این امر سبب خواهد شد قیمت کالاهای تولید داخل با کالاهای خارجی یکسان شود.

۵- توسعه سریع السیر متروها ،قطارها وتوسعه ناوگان حمل ونقل عمومی به طوریکه در تمام نقاط کشور واز هرنقطه آن مسافرتها با خودروهای عمومی انجام شود که این امر هم سبب بهبود هوای پاک شده وهم سبب ذخایر انرژی برای آیندگان خواهد شد.

۶- توسعه انرژی های جایگزین بخصوص توسعه استفاده از انرژی برق )ایران می تواند در این زمینه خودکفا شده وحتی صادرات هم داشته باشد) در این صورت حداقل مصرف گاز ونفت وبنزین صورت خواهد گرفت.

 

+ نگارش شده توسط m n در Sat 8 Jan 2011 و ساعت <-Post time-> |


 

انواع روغن هاي پايه

روغن های معدنی (Mineral)
روغن های معدنی، روغن های معمولی هستند که بشر برای مدتهاست مورد استفاده قرار می دهد. این روغن ها از تقطیر وفرآوري نفت خام بدست می آیند، سپس با مواد افزودنی مخلوط می گردد وروغن موتورهای معدنی تولید می شود. این نوع روغن ها ،ارزان قيمت و دارای کارایی متوسط هستند.

 روغن هاي سینتتیکSynthetic) )

این نوع روغن ،ساخته  بشر، در پتروشیمی هاو بر اساس یک فرایند پیچیده شیمیایی تولید و نسبت به روغن مينرال گرانتر است. این نوع روغن ها دارای تحمل حرارتی بالا تری هستند یعنی آنها قادر هستند گرانروي(ويسكوزيته) خود     را, در مدت زمان های بیشتر و دماهای بالاتر به نسبت روغن موتور های معدنی, حفظ کنند. به طور کلی این روغن ها دارای ویژگیهای زیر   می باشند:

 1-  برای مدت زمان بسیار طولانی کارکرد مثبت دارند.

2-  عمر خودرو فوق العاده بیشتر می شود.

3-  سایش قطعات موتور کاهش می یابد.

4-  مصرف سوخت کاهش می یابد.

5-  الودگی هوا و محیط زیست کاهش می یابد.

6-  سازگاری با مبدل های کاتالیزوری اگزوزها (در خودروهای جدید)بهینه می گردد.

 

 روغن هاي نیمه مصنوعی(   (Semi-Synthetic


نوع دیگری از روغن موتورها مخلوطی از دو نوع دیگر است (60تا 80درصد معدنی و 20 تا 40 درصد مصنوعی)وخواصي راكه روغن معدني به تنهايي نداردبا اين تركيب،بدست مي آيد.وبا افزودن ادتيوبه اين پايه،نيازهاي عملياتي روغن موتور تامين مي گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

  مواد افزودنی (ادتیوها)

 ترکیبات شیمیایی پیچیده ای هستند که به دو گروه عمده تقسیم می شوند. گروه اول موادی هستند که طول عمر روغن موتور را افزایش می دهند. اگر این مواد به روغن پایه اضافه نشده باشند و این روغن در داخل موتور ریخته شود، بعد از طی مسافت بسیار کوتاهی ،باید روغن را تعویض کرد.

گروه دوم موادی هستند که محدوده عملکرد روغن را وسیعترمی کنند. برای مثال، روغن پایه های متداول در6- درجه سانتیگراد به تدریج سفت شده و در نهایت منجمد می شوند.در نتیجه با چنین روغنی،هرگز نمی توان به مناطق سردسیر مسافرت کرد. با اضافه نمودن مواد افزودنی خاصی به روغن این امکان به وجود می آید که موتور خودرو در شرایط متنوع جغرافیایی و آب و هوایی به راحتی کارکند.

سوال: تفاوت بین روغن های معدنی و سینتتیک در چیست؟

روغن های پایه معدنی(یا نفتی) از پالایش برش روغنی (Lub cut) در پالایشگاه روغن به دست می آیند و در ساخت قسمت عمده روغن های موتور و صنعتی به کار می روند. ولی روغن های سینتتیک محصول فرایند پتروشیمی هستند و معمولا دارای شاخص گرانروی بالاتری نسبت به روغن های معدنی هستند، همچنین این روغن ها مقاومت اکسیداسیون بالاتری نسبت به روغن های معدنی داشته و به این دلیل زمان کارکرد طولانی تری نسبت به روغن های معدنی دارند . درضمن این روغن ها به دلیل شاخص گرانروی بالایی که دارند می توانند در محدوده دمایی وسیعتری مورد استفاده قرار گیرند.

سوال :نوع روغن پایه های بکارگرفته شده در روغن موتور موتوسل ،جزءکدام دسته می باشند؟

ج:روغن پایه استفاده شده در تولید موتوسل10W40 از نوع نیمه سنتتیک(semi synthetic)وروغن پایه استفاده شده در تولید20w50 از نوع روغن های معدنی می باشد.

 

 

 

 

جدول انواع مواد افزودنی وچگونگی عملکرد آنها

مواد افزودني

هدف از كاربرد

چگونگي عملكرد

مواد افزودني پاك كننده(Detergents)

پاك كردن و جلوگيري از ايجاد رسوب لجن هاي اسيدي بر سطوح قطعات داخلي موتور.

خنثي كردن اسيدهاي موجود در روغن كه در اثر اكسيداسيون روغن و احتراق سوخت ها بوجود  مي آيد                                

مواد افزودني متفرق كننده (Dispersants)

معلق نگاه داشتن ذرات آلودگي در روغن

ذرات كربن و لجن هاي اسيدي را به صورت معلق نگه مي دارند و در نتيجه از ايجاد رسوب جلوگيري مي كند.

مواد افزودني ضد اكسيداسيون

(Antioxidant)

جلوگيري از اكسيداسيون روغن ها و در نتيجه ايجاد لجن هاي اسيدي

پراكسيدها و هيدروپراكسيدهاي ناشي از شكست مولكول هاي روغن را به مولكولهاي غير فعال تبديل مي كند.

مواد افزودني بهبود دهنده شاخص گرانروي

(VI-Improvers)

كم كردن تغييرات گرانروي در برابر تغييرات درجه حرارت

در اثر افزايش دما ، ميزان حلاليت پليمر در روغن افزايش يافته و اين پديده از سرعت كاهش گرانروي روغن بر اثر افزايش دما مي كاهد.

مواد افزودني ضد خوردگي – ضد زنگ

(Anticorrosion-Antirust)

كاهش خوردگي و زنگ زدگي قطعات فلزي در تماس با روغن.

با ايجاد لايه محافظ بر سطح فلز از واكنش مابين سطوح فلزي و اسيدهاي آلي خورنده و آب جلوگيري مي كنند.

مواد افزودني ضد كف

(Anti Foam)

مانع از كف كردن روغن مي شود ، كشش سطحي روغن را كاهش مي دهد.

با كاهش كشش سطحي لايه روغن سطح حباب هاي كف بسيار ناپايدار شده و به سرعت پاره   مي شود.

مواد افزودني بهبود دهنده اصطكاك

(Friction Modifiers)

كاهش اصطكاك ميان سطوح متحرك ما شين آلات در شرايط روانكاري مرزي.

از طريق سر قطبي زنجير به سطح فلز جذب شده و در نتيجه تماس بين دو سطح كاهش يافته و اصطكاك كم مي شود.

مواد افزودني پائين آورنده نقطه ريزش

(Pour Depressants Point)

جلوگيري از انجماد روغن در درجه حرارتهاي پائين.

جلوگيري از ايجاد شبكه هاي كريستالي منظم كه قادر به حبس مولكولهاي روغن در خود باشد.

مواد افزودني ضد سايش

(Antiwear Agents)

جلوگيري از سايش قطعات ماشين آلات.

 

نظير بهبود دهنده هاي اصطكاك ، با اين تفاوت كه ماده افزودني با سطح فلز تركيب شيميايي ايجاد كرده و در نتيجه مكانيزم جلوگيري از تماس سطوح فلزي در شرايط سخت تر نيز امكان پذير است.

مواد افزودني فشار بالا

(EP Agents)

جلوگيري از فرسايش سطوح فلزي در شرايط روانكاري مرزي و فشارهاي بسيار بالا.

نظير مواد افزودني ضد سايش با ايجاد تركيبات قوي تر.

 

مهمترین وظایف یک روغن موتور مرغوب

1- روانکاری و کاهش اصطکاک: اصلی ترین و مهمترین وظیفه هر روغنی، روانکاری و کاهش اصطکاک بوده که باعث بهبود راندمان موتور خواهد شد. تشکیل فیلم روغن با ضخامت مناسب، موجب کاهش سائیدگی قطعات مختلف تا کمترین حد ممکن می گردد.

٢- انتقال حرارت: کمک به سیستم خنک کننده و خارج ساختن بخشی ازحرارت ایجاد شده در اثر کارکرد موتور.

٣- جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی: حفاظت سطوح قطعات فلزی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی به علت فعل و انفعالات شیمیایی.

٤- پاک کنندگی و معلق سازی: تعلیق ذرات حاصل از سایش قطعات و ترکیبات ناشی از احتراق سوخت و تجزیه روغن و پاک کردن سطوح در تماس.

٥- آب بندی سیستم: کمک به عمل آب بندی موتور با قرار گرفتن در فضای بین رینگ پیستون و سیلندر که موجب افزایش کارایی موتور خواهد شد.

٦- ضربه گیری: کاهش اثرات منفی ضربه های قطعات متحرک در حین کار.

7-کاهش مصرف سوخت: در صورت استفاده از روغن با گرید مناسب، درلحظه استارت، زمان رسیدن روانکار،به قطعات موتور کاهش یافته که این امر در پائین آوردن میزان مصرف سوخت تأثیر بسزائی دارد.

سوال: نوع و كيفيت سوخت مصرفي چه تاثيري در تعويض روغن دارد ؟
سربي كه براي بهسوزي به بنزين اضافه مي شد ، پس از ورود به روغن موتور باعث اكسيده شدن سريعتر روغن و افت كيفيت روغن مي گرديد كه خوشبختانه در حال حاضر حذف شده است . بنزين با اكتان پايين به دليل ايجاد احتراق ناقص و اضافه نمودن دوده به روغن مي شود كه اين موضوع نيز با كاهش خاصيت روانكاري روغن مي شود . استفاده از بنزين هاي سوپر متناسب با تكنولوژي موتور ، اين مشكل را تا حدودي بر طرف مي كند

رعايت نکات زير باعث افزايش عمر موتور و عملکرد بهتر آن خواهد شد :
۱- با هر بار تعويض روغن ، فيلتر را نيز حتما تعويض نماييد ( بدون توجه به ميزان کارکرد آن ).
۲- از ترکيب چند روغن با يکديگر پرهيز کنيد.
۳- پس از استارت زدن اجازه دهيد موتور حداقل ۱۵ ثانيه درجا کار کرده و سپس تا مدتي با دور پايين برانيد.
۴- هيچگاه از افزودنيها استفاده نکنيد ، چرا که ممکن است با افزودنيهاي موجود در روغن سازگار نباشند ، و اين را نيز بدانيد که هرچه لازم باشد در خود روغن موجود است.
۵- از روغني که بيش از ۳ سال از تاريخ توليد آن گذشته ، استفاده نکنيد.
۶- سياه نشدن روغن ، نشانه کیفیت پایین روغن بوده و بدين معناست که روغن قابليت جذب ذرات اسيدي و ناخالصيها را نداشته است.

یک روغن موتور مناسب، محصولی است که از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی لازم تولید گردد. مهمترین مواد افزودنی که به روغن موتور اضافه می شونددر صفحه آخر کتابچه ذکر شده است  .تعدادی از این مواد افزودنی به شرح زیر می باشند:

1-بالابرنده شاخص گرانروی
٢- پاک کننده ها و معلق کننده ها
٣- ترکیبات ضد اکسیداسیون
٤- بازدارنده های خوردگی و زنگ زدگی
٥- پائین آورنده اصطکاک و مواد ضدسایش
٦- پائین آورنده نقطه ریزش
٧- ضد کف

 

 

 

 

 

اصطلاحات روغن

ویسکوزیته یا گرانروی:گرانروي (viscosity) مقاومت سیال(بدلیل اصطکاک داخلی ملکولهای آن) در مقابل جاری شدن است  که اصطلاح غلط آن یعنی «غلظت» رایجتر می باشد. این خاصیت، یکی از مهمترین مشخصه های هرسیال     (از قبیل روغن،شامپو،عسل،آب و...) است که در آزمایشات، معمولاً در دماهای ٤٠ و ١٠٠ درجه سانتیگراد اندازه گیری می شود. ویسکوزیته سیالات تابعی است از دما:با افزایش دما ،ویسکوزیته کاهش وبا کاهش دما ،ویسکوزیته ،افزایش می یابد.

شاخص گرانروی (VI): تغییرات گرانروی در برابر تغییرات درجه حرارت، شاخص گرانروی نامیده می شود، هر چه شاخص گرانروی یک روغن بیشتر باشد نشان دهنده تغییرات کم گرانروی روغن با تغییرات دما است و در خصوص روغن های صنعتی و موتور معمولاً شاخص گرانروی بالا نشان دهنده کیفیت خوب محصول می باشد.شاخص گرانروي  مشخص می کند که روغن تحت شرایط مشخص چگونه عکس العمل نشان می دهد. یک روغن موتور با درجه گرانروي بسیار بالا ممکن است به طور کامل و مطلوب به قسمتهای موتور پمپ نشود و این اتفاق بیشتر در دماهای پایین     ،می افتد و فشارروغن در دور موتور های بالا ممکن است بسيار بالا رود.شاخص ویسکوزیته روغن موتور موتوسل 10w40 نسبت به 20w50  بالاتر می باشد.

نقطه ریزش(Pour point): پائین ترین دمائی که در آن، روغن همچنان توانائی جاری شدن را داشته و سیالیت خود را حفظ  می نماید.مثلا روغن موتور موتوسل 20w50  تا دمای 24درجه زیر صفر توانایی جاری شدن را دارد.

نقطه اشتعال (flash point): پائين ترين دمايي است كه در آن، روغن به اندازه كافي به بخار تبديل مي شود و با هوا يك مخلوط قابل اشتعال مي سازد، به  طوري كه با نزديك كردن شعله آتش، روغن در يك لحظه مشتعل و سپس خاموش گردد. اين آزمون براي اندازه گيري ميزان آتش گيري و فرّار بودن روغن صورت مي گيردکه این دما برای روغن موتور موتوسل 10w40  بیش از 230درجه می باشد.

 

 

تعویض روغن موتور :روغن موتور پس از مدتی کارکردن، به تدریج کیفیت خود را از دست می‌دهد. این امر دلایل متعددی دارد. با وجود قرارگرفتن لایه روغن بین قطعات، در خیلی از مواقع، قطعات موتور با یکدیگر تماس پیدا کرده و به دلیل سایش، براده‌های فلزی از سطوح کنده شده و در داخل روغن پراکنده شده و گروهی از آنها حتی توسط فیلتر روغن نیز جمع‌آوری نمی‌شوند. خود روغن نیز در اثر کارکرد به تدریج اکسید می‌شود. منظور از اکسید شدن، ترکیب و واکنش روغن با هوا می‌باشد که منجر به تولید لجن خواهد شد. ازطرفی مواد افزودنی موجود در روغن نیز پس از مدتی مصرف شده و یا کارآیی خود را از دست می‌دهند. بنابراین پس از مدتی ترکیبات مضر در داخل روغن موتور به حدی می‌رسد که با ریختن موادی که در بازار به عنوان مکمل روغن معروف است نیز، روغن خواص مطلوب و مناسب خود را پیدا نمی‌کند. با این حال عواملی هستند که باعث می‌گردند عمر روغن موتور زودتر کاهش یابد ؛ مهمترین این عوامل عبارتند از:

١- تعداد دفعات روشن و خاموش شدن موتور:در عمل احتراق سوخت در موتور، مقداری بخارآب نیز تولید می‌گردد. در صورتی که موتور سرد باشد، بخارآب میعان شده و قطرات آب از رینگ‌های پیستون عبور کرده و وارد روغن موجود در کارتر می‌گردد. وجود آب در داخل روغن موتور هم باعث زنگ‌زدگی و خوردگی قطعات موتور شده و هم باعث فساد زودهنگام روغن موتور می‌گردد.

٢- کیفیت نامناسب سوخت :میزان گوگرد اثر به سزائی بر کیفیت روغن موتور دارد. هرچه میزان گوگرد بالاتر باشد. میزان اسیدی شدن روغن موتور نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه عمر روغن موتور کاهش می‌یابد. این عامل بالاخص در مورد موتورهای دیزل که گازوئیل مصرف می‌کنند نمود بیشتری دارد.

٣- دمای محیط:هنگامی که هوا گرم بوده و دمای هوا بالاست، موتور و همچنین روغن موتور نیز گرم است. در نتیجه پس از روشن شدن موتور، مدت زمان مورد نیاز برای گرم شدن موتور بسیار کوتاه است، بنابراین میزان مایع شدن بخارآب و آلوده شدن روغن موتور به آب بسیار کمتر از حالتی است که دمای هوا سرد است.

٤- وضعیت موتور:هرچقدر موتور فرسوده‌تر باشد، به دلیل سایش، فاصله بین پیستون و سیلندر افزایش می‌یابد و در نتیجه گازهای حاصل از احتراق بیشتر به داخل کارتر نفوذ می‌کنند و روغن موتور در وضعیت حادتری قرار می‌گیرد.

٥- توقف طولانی مدت:اگر روغن برای مدت زمان نسبتاً طولانی درون کارتر بماند بدون این که موتور روشن شود، علی‌رغم عدم کارکرد موتور، کارآیی روغن کاهش می‌یابد که مهمترین دلایل این امر، ایجاد ترکیبات کمپلکس و حضور آب خواهند بود.

منظور از شرایط سخت دررانندگی که  می باید روغن موتور زودتر تعویض گردد چیست؟

1-سرعت خیلی زیادخودرو(تخته گاز رانندگی کردن).

2-رانندگی با بارزیاد ودر سر بالائیها و یدک کشیدن ها.

3-زیاد در جا کارکردن موتور (مثل ترافیک سنگین).

4-رانندگی در سرما،قبل از اینکه موتور کمی گرم شده باشد.

5-به طور مستمر مسافتهای کوتاه را طی کردن وخودرو را خاموش و روشن کردن به ویژه در سرما.

6-رانندگی در هوائی که خیلی مرطوب و یا خیلی گرد وغبار داشته باشد.

 

آيا سياه شدن روغن موتور نشاندهنده زمان مناسب تعويض روغن است ؟


اين تصور كه سياه شدن روغن نشانه خراب شدن وعدم كيفيت آن مي باشد ، صحيح نمي باشد . اگر در دستگاه يا موتور خودرو روغن پس از مدتي تغيير رنگ ندهند و اصطلاحا" سياه نشود ، مي بايد در اسرع وقت آن را تعويض نمود زيرا ، سياه شدن شدن روغن به علت خاصيت پاك كنندگي دوده ناشي از احتراق و جذب ذرات معلق و ناخالصي روغن موتور مي باشد . در غير اين صورت ، ذرات ناخالصي و دوده بر روي قطعات متحرك موتور رسوب كرده و ‌باعث جلوگيري از انتقال حرارت ، ساييدگي زودرس قطعات ، روغن سوزي ، كاهش راندمان و توان موتور مي شود .

انتخاب روغن موتور

برای انتخاب یک روغن موتور مناسب، عوامل و پارامترهای گوناگونی می بایست مد نظر قرار گیرد یک روغن موتور مرغوب دارای گرانروی مناسب بوده و توانایی روانکاری بخشهای مختلف موتور را دارا است. همچنین دوده و ترکیبات حاصل از تجزیه روغن و بطور کلی رسوبات تشکیل شده روی قطعات باید توسط روغن معلق نگه داشته شود و ضمناً روغن علاوه بر سازگاری با ترکیبات آب بندهای موجود، دارای اثرات بازدارندگی خوبی در مقابل زنگ زدگی، خوردگی، اکسیداسیون و سایش باشد.

طبیعی است تمامی موارد فوق الذکر از طریق آزمایشات گوناگون مشخص می گردد و آن چیزی که برای مصرف کننده نهایی اهمیت دارد، بایستی به زبان ساده جهت انتخاب صحیح روغن موتور، توسط سازنده آن بیان گردد. بدین منظور سازندگان روغن موتور، دو پارامتر اساسی را با اصطلاحات نام و نام خانوادگی مطرح ساخته و تاکید می کنند که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و هر انتخابی، بایستی با لحاظ همزمان این دو عامل انجام گیرد.

درجه بندی (Society of Automotive Engineers) SAE: اهمیت گرانروی به قدری است که انجمن مهندسین خودروی آمریکا با علامت اختصاری SAE،بر اساس گرانروی روغن موتور ها ،طبقه بندی ویژه ای را         بنا نهاده و یکی از دو معیار گزینش روغن موتور را گرید SAE می داند و این روش مورد قبول کلیه تولید کنندگان و مصرف کنندگان روغن موتور در سطح جهان می باشد.

از لحاظ گرانروی، روغنها به دودسته کلی تقسیم می شوند: روغنهای تک درجه ای ،مونوگرید (Mono grade) مانند روغن های 50، 40، 30 و چند درجه ای یا چهار فصل(اتوماتیک یاMulti grade) مانند روغن های 30W10، 40W 15، 50W20. روغنهای چند درجه ای با حرف W (Winterبه معني زمستان) و دو عدد واقع در چپ و راست آن مشخص     می گردند.روغنهای مولتی گرید از لحاظ کارکرد، مناسب جهت استفاده در تمام فصول سال می باشند. عدد سمت چپ W، معیاری از ویسکوزیته روغن در دمای پائین و عدد سمت راست، گرانروی در درجه حرارت بالا را نشان می دهند. ثابت گردیده است که مهمترین و با اهمیت ترین خاصیت روغن، حضور آن از لحظه استارت تا خاموش کردن موتور بصورت بی وقفه و در تمامی قطعات متحرک و ثابت در تماس می باشد و به منظور نیل بدین هدف، گرانروی پائین روغن در لحظه استارت، اهمیت بالایی دارد. به همین علت استفاده از روغنهای چند درجه ای که در سرما ویسکوزیته پایین دارند و با روانکاری به موقع قطعات، تا حد زیادی از سایش جلوگیری می کنند، توصیه اول تولید کنندگان روغن می باشد.

فواید روغن های مولتي گريد (Multi grade)

روغن های چند درجه ای به علت داشتن مواد افزودنی خاص، در سرما (هنگام استارت) مثل روغن سبک                  (W10 یا W20 SAE) هستند یعنی موتور به راحتی روشن می شود و روغن به سرعت به تمام قسمت های موتور می رسد و قطعات به خوبی روانکاری می شوند. با گرم شدن موتور، گرانروی به حد گرانروی روغن 40 تا 50 می رسد لذا در گرمالایه روغن بین قطعات باقی می ماند و به خوبی آن ها را از یکدیگر جدانگه می دارد. به عبارت دیگر کاربرد این دسته از روغن ها در محدوده دمایی وسیع تری امکان پذیر است.

از آن جایی که 80 درصد سائیدگی قطعات متحرک موتور در مرحله استارت رخ می دهد و در مرحله ای که معمولاً موتور سرد است، لذا روانکاری قطعات حائز اهمیت بوده و لازم است که از روغن های چند درجه ای که در سرما دارای گرانروی پائین تری هستند، استفاده شود. این روغن ها در مقایسه با تک درجه ها باعث کاهش مصرف سوخت بین   1.5 تا 3 درصد می شوند. این روغنها محافظت بیشتری به نسبت روغن های تک درجه در دماهای بالا و پایین برای موتور بوجود می آورند. و دارای گرانروي بهینه در محدوده دمای موتور هستند.

مزیتهای روغن های مولتی گرید نسبت به روغن های تک درجه:         

 استفاده از یک روغن برای تمام طول سال .                                                                                                                                           

 - آسان روشن شدن موتور دردرجه حرارتهای پایین  . 

                                                                                                                                                 3-  راندمان عالی در درجه حرارت های بالا .                                                                                                                                              4- کم کردن مصرف سوخت.  

     طبقه بندی روغن های موتور بر حسب سطوح کارایی

انجمن نفت آمریکا با علامت اختصاری American Petroleum Institute) API:  ) API، روغن های موتور را بر اساس سطح کیفیت در دو گروه بنزینی S( خودرو سواري  Station ) و دیزلی در گروهC(Commercial) طبقه بندی نموده است. روغن موتورهای بنزینی از پایین ترین سطح کیفیت SA شروع می شود، سطوح کیفیت بالاتر با تغییر حرف دوم به ترتیب حروف الفبای لاتین مشخص می گردد. امروه آخرین و بالاترین سطح کیفیت در این گروه SM می باشد. روغن موتورهای دیزلی از پایین ترین سطح کیفیت یعنی CA شروع می شود، سطوح کیفیت بالاتر با تغییر حرف دوم از A به ترتیب حروف الفبای لاتین مشخص می گردد. امروزه آخرین و بالاترین سطح کیفیت CI-4 می باشد.

SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SL

CA, CB, CC, CD, CE, CF-4, CG, CH-4, CI-4

کیفیت بالاتر                             کیفیت پایین تر

علاوه بر API سایر موسسات از جمله ارتش امریکا (باعلامت اختصاری MIL-L) و سازندگان خودروی کشورهای بازار مشترک اروپا باعلامت اختصاری CCMC که به ACEA تبدیل شده است، در مورد طبقه بندی کیفی روغن های موتور سطوح کیفیت مختلفی را معرفی نموده اند.

برای انتخاب یک روغن موتور مناسب، رجوع به راهنمای خودرو، سطح کارایی و ویسکوزیته روغن موتور را مشخص   می کند و کافیست مصرف کننده با مراجعه به محلهای تعویض روغن و گزینش روغن موتوری با سطح کیفی و گرانروی مشابه که در ظروف و بسته بندی استاندارد بوده و در یک شرکت معتبر تولید شده باشد، حداکثر اطمینان از بابت کارکرد بهینه روغن در موتور را حاصل کند. در اين رابطه دفترجه خودرو ،بهتربن راهنما مي باشد.

ویژگی های روغن موتورهای بنزینی در سطوح مختلف کیفی بر اساس طبقه بندی API

سطح کیفیت

بازه زمانی

مشخصات کیفی

SA

قدیمترین سطح کیفیت API «منسوخ شده است»

فقط روغن پایه است. مواد افزودنی ندارد و یا اینکه حاوی کمی ماده افزودنی پایین آورنده نقطه ریزش و مواد ضد کف است.

SB

در سال 1930 معرفی شده است «منسوخ شده است»

دارای حداقل مواد افزودنی است. این روغن ها حاوی مقدار کمی ماده ضد اکسیداسیون و ضد سایش هستند. در حال حاضر از این روغن ها استفاده نمی شود مگر این که توسط شرکت سازنده موتور توصیه شود.

SC

طبق نظریه سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های «1967ـ 1964» مناسب است و در حال حاضر «منسوخ شده است»

حاوی مواد افزودنی ضد خوردگی و ضد ساییدگی و همین طور کمی ماده افزودنی پاک کننده جهت کنترل رسوبات حاصل از کار موتور در درجه حرارت های بالا و پایین هستند.

SD

طبق نظر سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های« 1971ـ 1968 » مناسب است و در حال حاضر «منسوخ شده است»

شبیه به روغن SC است. مواد افزودنی آن کمی بیشتر و حاوی مقادیر کمی ماده افزودنی ضدزنگ است.

SE

طبق نظر سازندگان خودرو براس استفاده در موتورهای بنزینی سال های «1979ـ 1972» مناسب است و در حال حاضر «منسوخ شده است»

مانند SC و SD است ولی خواص پاک کنندگی، پایداری در برابر اکسید شدن، خوردگی و زنگ زدگی بیشتری نسبت به آن ها دارد و می توان از آن به جای روغن های SC وsd استفاده کرد.

SF

طبق نظر سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های «1988ـ 1980» مناسب است و در حال حاضر «منسوخ شده است»

مانند روغن SE است ولی خاصیت پایداری در برابر اکسیدشدن و خواص ضد سایش بهتری نسبت به SE دارد.

SG

طبق نظر سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های «1993ـ1989» مناسب است و در حال حاضر «منسوخ شده است»

نسبت به روغن های سطوح قبلی از تشکیل رسوب بهتر جلوگیری می کند و خواص ضد سایش و ضد اکسیداسیون بهتری دارد و چون حاوی مواد افزودنی روغن SF است می توان به جای روغن SF نیز از آن استفاده کرد.

SH

طبق نظر سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های «1996ـ 1994» مناسب است و در حال حاضر «منسوخ شده است»

حاوی مواد افزودنی روغن SG است. خواص ضد اکسایش، ضدخوردگی و ضد زنگ دارد. این روغن توسط انجمن تولید کنندگان مواد شیمیایی (CMA) (Chemical Manufacturers Association ) جهت رعایت مسائل زیست محیطی آزمایش شده است.

SJ

طبق نظریه سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های «2001ـ 1997» مناسب است و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد»

حاوی کلیه مواد افزودنی مناسب برای یک روغن موتور است، این روغن توسط انجمن شیمی (ACC)(Americn Chemistry Council) آزمایش شده است و از سطح کیفی بالایی برخوردار است.

SL

طبق نظریه سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های «2005ـ 2002» مناسب است و در حال حاضر«مورد استفاده قرار می گیرد»

مانندSJ حاوی کلیه مواد افزودنی مناسب برای روغن موتور است. سطح کیفی بالاتری از SJ دارد و می توان جاهایی که استفاده از SJ و سطوح پایین تر توصیه شده از آن استفاده کرد. این روغن  از نظر مسائل زیست محیطی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

SM

جدیدترین سطح کیفی اعلام شده توسط APIکه برای استفاده در جدیدترین موتورهای بنزینی سال 2005 و ما قبل آن توصیه شده است.

مانند روغن SL حاوی کاملترین بسته مواد افزودنی است. جدیدترین سطح کیفی اعلام شده توسط API است که در حال حاضر در بسیاری از کشورها کاربرد عمومی پیدا نکرده است. چون حاوی کلیه مواد افزودنی سطوح SL وSJ است می توان جاهایی که استفاده از SL و SJ توصیه شده از آن استفاده کرد. به ویژگی های این سطح کیفی در پیوست 3 اشاره شده است.

 

کاهش حجم روغن موتور

برخلاف آن چیزی که به نظر می‌رسد، روغن موتور در یک فضای کاملاً بسته در موتور حبس نیست. در داخل روغن موتور ترکیباتی وجود دارند که به راحتی تبخیر می‌شوند. بنابراین با روشن شدن موتور و افزایش دمای آن، این ترکیبات تبخیر شده و از موتور خارج می‌گردند. هرچقدر روغن بیشتر تبخیر شود، حجم روغن داخل موتور بیشتر کاهش می‌یابد. گرچه این میزان کاملاً متفاوت بوده و بسته به نوع و مدل خودرو متغیر است، ولی به طور طبیعی، چنانچه از روغن مناسب و با سطح کارآیی و گرید پیشنهاد شده توسط تولیدکننده خودرو استفاده شود، میزان کاهش روغن در فاصله زمانی تعویض آن نباید از نشانه L در میله (Gauge) اندازه‌گیری روغن پایین‌تر باشد. البته ممکن است که کاهش حجم روغن موتور به حدی باشد که باعث اعتراض راننده خودرو گردد. مهمترین علت این پدیده نشت روغن به داخل محفظه احتراق و سوختن روغن است. در حالت کلی در خودروهای فرسوده به دلیل سائیدگی رینگ‌های پیستون و لق شدن اتصالات و اجزاء، روغن موتور به هدر می‌رود. بنابراین کاهش میزان روغن در محدوده طبیعی     نگرا ن‌کننده نبوده و وجود یک محدوده روی میله اندازه‌گیری روغن (فاصله بین L و H) دلیلی بر این می‌باشد.

طبق دفترچه فنی اتومبیلهای ساخت ایران خودرو،کلیه خودروهای این شرکت در هر 1000کیلومتر،حدودا نیم لیتر روغن موتور مصرف وکم می نماید.


عوامل معمول كاهش حجم روغن عبارت است از:
    - سوختن روغن درون محفظه احتراق و خارج شدن از اگزوز
    - تبخير روغن درون كارتر(تهويه هواي كارتر)
    - عوامل غير معمول كاهش روغن موتور عبارت است از:
    - انتخاب نامناسب گريد روغن
    - پركردن روغن بيش از حد مجاز
    - نشتي از طريق كاسه نمدها و آب بندها
    - ساييدگي رينگهاي پيستون

 

 

 

* سوال:روغن موتور موتوسل20w50 در چه خودروهایی قابل استفاده است:

کلیه خودروهایی که در دفترچه فنی آنها روغن موتور با درجه SAE20w50 پیشنهاد شده می توانند از این روغن استفاده نمایند،مانند پژو 405 ، پارس و سمند،206تیپ 2،پراید، پژوآردي ، روآ

*کلیه خودروهایی که روغن موتور مصرفی آنها با درجه API-SL ودرجات پایین تر از آن را پیشنهاد شده می توانند از روغن موتور موتوسل استفاده نمایند.

* تمام خودروهای خارجی که تاپایان 1/6/89 به ایران وارد شده اند دارای حداکثر سطح کیفی API/SL   می باشد.

* سوال:روغن موتور موتوسل10W40 در چه خودروهایی قابل استفاده است:

پارس وتمام خودروهای وارداتی مانندتویوتاکمری،پرادو،سانتافه،نیسان،206صندوقدار،207،هیوندای،گل،لیفان،و...

 

  

 

 

 

 

ویژگیهای روغن موتور سواری موتوسل

Motosel روغن موتوری مولتی گرید با کارایی بسیار بالاست که توسط شرکت motosel انگلستان فرموله شده ودر ساخت آن از جدیدترین مواد افزودنی که دارای تایید یه های مختلف از شرکتهای بزرگ خودروسازی همچون ب. ام .و و ولوو و مرسدس بنزو... میباشد استفاده گردیده  است.روغن motosel مخصوص خودروهای سواری  با درجه SAE برابر20W50  و 10W40 با داشتن سطح کیفیت SL/CF منطبق با سیستم استانداردهای جهانی APIبوده ودر فرمولاسیون آن شرایط آب و هوایی ایران در تمام فصول سال مد نظر بوده است.با توجه به اینکه در ساخت وفرمولاسیون  روغن 10W40 موتوسل از روغنهای پایه سینتتیک استفاده شده است قابل استفاده در تمام خودروهای وارداتی و16 سوپاپ می باشد. 

ویژگیهای محصول موتوسل motosel

- خاصیت ضد اکسید اسیون وپایداری حرارتی بالا

- خاصیت پاک کنندگی قوی رسوبات ناشی از احتراق واکسید اسیون

- خاصیت ضد ساییدگی بسیار بالا جهت کنترل فرسایش قطعات موتور

- افزایش دهنده طول عمرو قدرت موتور همراه با قابلیت کنترل و کاهش مصرف روغن

- حفظ گرانروی روغن در طول زمان مصرف بدلیل پایداری برشی ممتاز

- استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به منظور روانکاری در دماهای پایین

-  قابلیت ویژه حذف حرارت زائد از روغن موتوربرای حفظ ساختار متا لوژیکی قطعات موتور

- خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسید اسیون واحتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور

- قابلیت کارکرد 20000 کیلومتر در شرایط سخت

 

مباحث روغن موتور دیزل موتوسل

روغن موتور دیزل موتوسل ،روغن موتوری با روغن پایه نیمه سینتتیک ومولتی گرید ،با کارایی بسیار بالاست که با استفاده از جدیدترین مواد افزودنی تایید شده توسط تولیدکنندگان معتبر خودروهای دیزلی نظیر بنز ،ولوو،ماک ، مان، کمنز،کاترپیلار،ایویکو ، اسکانیا ،کوماتسو وداف و... تولید میگردد . این روغن موتور مطابق استاندارد API،دارای سطح کیفیت CI-4 و سطح ویسکوزیته  SAE 15W40بوده  ودر جدیدترین محصول که به روغن موتور MOTOSEL-HP معروف می باشد از آخرین دانش فنی تولید روغن موتور ها استفاده شده است.

ویژگیهای محصول

-         کاهش میزان مصرف سوخت به حداقل مقدار

-         خاصیت ضد خوردگی وضد سایش بسیار قوی

-         قلیائیت بالا جهت خنثی سازی ضایعات اسیدی حاصل از احتراق و افزایش دهنده زمان عمر روغن

-         دارای خاصیت پایداری حرارتی ومقاومت بالا در برابر اکسیداسیون

-         کمک کننده به استارت آسان موتور وتامین سریع روغن مورد نیازقطعات برای روانکاری حتی در درجه حرارت پایین

-         حاوی عوامل قوی  زدایش رسوبات حاصل از احتراق واکسیداسیون

-         افزایش دهنده عمر موتور وقدرت آن در عین کنترل وحفظ میزان روغن

* روغن موتور موتوسل HP ،علاوه بر ویژگیهای فوق دارای خاصیت حفظ فشار روغن درمحدوده  استاندارد،کارکرد بسیار بالا ،حداقل میزان تبخیر و ضمنا دارای بیمه نامه محصول می باشد.

 

 

جدول ویژگی های روغن های موتورهای دیزلی در سطوح مختلف کیفی بر اساس طبقه بندی API

سطح کیفیت

بازه زمانی

مشخصات کیفی

CA

1950ـ 1940

در موتورهای دیزلی سبک (غیر سوپر شارژ) و با شرایط کارکرد معمولی استفاده می شود. سوخت این موتور ها حاوی مقادیر کمی گوگرد است و سوختی با کیفیت نسبتاً بالا بحساب می آید. روغن با این سطح مرغوبیت از خوردگی یاتاقان ها و تشکیل رسوب در بدنه جلوگیری می کند. در حال حاضر از این روغن استفاده نمی شود مگر این که توسط شرکت سازنده توصیه شود.

CB

برای استفاده در موتورهای دیزلی سال های 1960ـ 1949 توصیه شده و در حال حاضر«منسوخ شده است»

در موتورهای دیزلی با شرایط کارکرد متوسط استفاده می شود که سوخت آن ها کیفیت مناسبی ندارد. روغن با این سطح کیفیت از موتور در برابر سائیدگی و تشکیل رسوب جلوگیری می کند. سوخت موتورهایی که از این روغن استفاده می کنند حاوی گوگرد بیشتری نسبت به موتورهایی است که از روغن CA استفاده می کنند.

CC

برای استفاده در موتورهای دیزلی سال 1961 به بعد توصیه شده و در حال حاضر «منسوخ شده است»

از این روغن می توان در موتورهای دیزلی معمولی، توربوشارژ و سوپر شارژ استفاده کرد که تحت شرایط معمولی، متوسط و سخت کار می کنند. روغن با این سطح کیفی از تشکیل رسوب در موتورهای دیزلی در درجه حرارت های بالا جلوگیری می کند و از یاتاقان ها نیز در برابر زنگ زدگی و خوردگی محافظت می کند. از روغن های CC در بعضی از موتورهای بنزینی با شرایط کاری سخت نیز استفاده می شود در حال حاضر از این روغن ها استفاده نمی شود مگر این که توسط شرکت سازنده موتور توصیه شود.

CD

برای استفاده در موتورهای دیزلی سال 1955 به بعد توصیه شده و در حال حاضر «منسوخ شده است»

 

حاوی مواد افزودنی ضد خوردگی، ضدسایش و مواد افزودنی پاک کننده است. در موتورهای دیزلی معمولی، توربو شارژ و سوپر شارژ که تحت شرایط سخت کار می کنند و حاوی سوخت هایی با درصد گوگرد بالا هستند، استفاده می شود. این سطح کیفی از روغن در درجه حرارت های بالا از یاتاقان ها در برابر خوردگی و همینطور از تشکیل رسوب جلوگیری می کند.

CD-II

برای استفاده در موتورهای دیزلی دو زمانه در سال های 1996ـ 1987 توصیه شده و در حال حاضر «منسوخ شده است»

از این سطح کیفیت در موتورهای دیزلی دو زمانه که در شرایط سخت کار می کنند استفاده می شود. این روغن ها حاوی کلیه ویژگی های روغن هایی با سطح کیفی CD هستند و برای کار در شرایط سخت فرموله شده اند.

CE

برای استفاده د رموتورهای دیزلی سنگین در سال های 1987ـ 1980 توصیه شده و در حال حاضر «منسوخ شده است»

از این سطح کیفیت در موتورهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ که تحت شرایط بار زیاد در سرعت های کم و یا زیاد کار می کنند، استفاده می شود. از نظر کنترل میزان مصرف روغن، کنترل میزان اکسید شدن و رسوب روی پیستون و همین طور سایش سیلندرها، استفاده از این روغن ها در موتورهای مدرن و با راندمان زیاد بسیار مناسب است. کلیه آزمایشات موتوری مربوط به سطح کیفیت CD و همینطور آزمایش های موتوری (NTC400)Cummins و Mack EO-K/2 بر روی این روغن انجام شده است.

CF

برای استفاده در موتورهای دیزلی در سال 1994 معرفی شده و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد».

روغن موتور تک درجه ای مناسب برای دیزل های سنگین سوپرشارژ، توربوشارژ و یا معمولی است در دیزل هایی که از سوخت های باکیفیت های مختلف (مثلاً بیش از 5/0 درصد گوگرد» استفاده می کنند کاربرد دارد. این سطح کیفی از روغن به طور موثری باعث کنترل رسوب روی پیستون، سایش و خوردگی یاتاقان هایی از جنس مس می شود. بجای روغن های CD وce می توان از این سطح کیفیت نیز استفاده کرد.

CF-2

برای استفاده در موتورهای دیزلی دو زمانه در سال 1994معرفی شده است و در حال حاضر«همچنان مورد استفاده قرار می گیرد».

برای کنترل میزان رسوب و خراشیدگی سیلندر از این سطح کیفی استفاده می شود. از این روغن می توان به جای روغن با سطح کیفیCD-2 نیز استفاده کرد ولی در صورت نیاز به استفاده از این روغن به جای سطوحCF وcf-4باید آزمون های موتوری مربوطه گذارنده شود.

CF-4

برای استفاده در موتورهای دیزلی سنگین در سال 1990 معرفی شده و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.

یک روغن چند درجه ای مناسب برای دیزل های توربوشارژ چهار زمانه با شرایط کاری سخت است. مانند روغن CE است و نسبت به آن از نظر مصرف روغن و تمیزی پیستون در شرایط بهتری قرار دارد. علاوه بر گذراندن آزمون های ذکر شده برای سطح کیفیت CE، این روغن همچنین آزمون Caterpillar IK را نیز می گذارند. این روغن ها از نظر زیست محیطی آلودگی کمتری ایجاد می کنند و می توان به جای روغن های CC،CD،CE از آن ها استفاده کرد.

CG-4

برای استفاده در موتورهای دیزلی چهار زمانه در سال 1994 معرفی شده و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد»

روغن با این سطح کیفیت برای استفاده در موتورهای دیزلی چهار زمانه با دور بالا و شرایط سخت مناسب است. سوخت این دیزل ها کمتر از 5/0 درصد گوگرد دارد این سطح کیفیت کنترل بسیار موثری در تشکیل رسوب روی پیستون در درجه حرارت های بالا، سایش، خوردگی، کف کردن، مقاومت در برابر اکسید شدن و تجمع ذرات کربنی در موتور دارد. موتورهایی که استانداردهای EPA (1994) برای آن ها الزامی است از این روغن استفاده می کنند. از این روغن می توان به جای روغن با سطوح کیفی CF-4، CE، CD استفاده کرد.

CH-4

برای استفاده در موتورهای دیزلی سنگین و چهار زمانه در سال 1998 معرفی شده است و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.»

این سطح کیفیت برای موتورهای دیزلی سنگین و سوپرشارژ و توربوشارژ با دور بالا که دارای شرایط سخت کارکرد هستند مناسب است. استفاده از این روغن ها بخصوص برای موتورهایی که باید استاندارد آلودگی سال 1999 را بگذراند بسیار مناسب است. سوخت دیزل هایی که از این روغن استفاده می کنند معمولاً بیش از 5/0 درصد گوگرد دارد. به جای روغن با سطح کیفی CG-4،CF-4 ،CE و CD می توان از CH-4 استفاده کرد.

CI-4

برای استفاده در موتورهای دیزلی سبک، متوسط و سنگین در سال 2002 معرفی شده و در حال حاضر «همچنان مورد استفاده قرار می گیرد»

این روغن مخصوص موتورهای دیزلی سبک، متوسط و سنگینی است که در آن هاا از گازهای خروجی خنک شده از اگزوز به جای اکسیژن استفاده می شود (EGR) (Recirculation Exhaust Gas) و به این ترتیب حدود 50 درصد از اکسیدهای نیتروژن خروجی کاسته می شود. این روغن همچنین در حال حاضر استانداردهای «دود خروجی» که در سال 2004 تدوین شده است را داراست. روغن های با این سطح کیفیت به منظور مقابله با اسیدهای حاصل از NOx دارای خاصیت بازی بیشتری هستند و برای استفاده دیزل هایی که سوختشان حداکثر 05/0درصد گوگرد دارد مناسبند. به جای سطح کیفیCD، CE، CF-4، CG-4، CH-4می توان از CI-4 استفاده کرد.

 

 

بررسی رفتار فشار روغن در خودروهای دیزل

دسته ای از مصرف کنندگان روغن های موتور و صنعتی، روغن مصرفی خود را تعویض کرده و از محصولات سایر تولید کنندگان استفاده می کنند و علت این امر را کم بودن فشار روغن ذکر می نمایند.آیا پائین بودن فشار روغن به واقع امری نامطلوب است؟ چرا خریداران از بالا بودن فشار روغن در مصرف برخی از روانکارها اعتراضی ندارند؟

در خصوص افت فشار روغن یا پایین بودن فشار روغن در یک سیستم روانکاری (اعم از موتور خودرو یا هر موتور احتراق داخلی دیگر و همچنین سایر تجهیزات صنعتی که توسط یک سیستم گردشی روغن، روانکاری می شود) پاسخ به این سوال ضروری است که آیا افت فشار روغن امری نامطلوب است یا اینکه این موضوع، دریافتی از احساس مصرف کننده است؟ افزایش فشار روغن چطور؟

* توضیح سیستم روانکاری خودرو

همانطور که می دانید روغن از کف کارتل، توسط لوله مکش (pick up)، به پمپ منتقل شده و از آن جا توسط پمپ به فیلتر روغن رانده می شود و پس از فیلتراسیون به کانال ها و دهلیزهای تعبیه شده در محفظه سیلندر برای رساندن روغن به محل های هدف در روانکاری، هدایت می شود. معمولاً سنسوری برای نشان دادن وضعیت فشار روغن در سیستم قبل از فیلتر روغن نصب می شود تا وضعیت فشار روغن را با یک ناقل به نشانگر فشار موجود در جلوی داشبورد خودرو منتقل کند و در آن جا نمایش داده شود(این قطعات در خودروهای دیزلی کاملا مشهمود بوده و ابزارهایی مانند بوق وچراغ برای هشدار میزان فشار روغن در خودرو تعبیه شده اند)

 در بسیاری از موارد روغنی با ویسکوزیته بسیار بالا هرگز به بخش های مهم و بحرانی برای انجام عمل روانکاری نخواهد رسید، حال آن که این موضوع حتی با بالابردن فشار در نشانگر فشار خودرو مشهود است و نکته قابل ملاحظه این است که بسیاری از مصرف کننده ها از شرایط به وجود آمده در موتور هیچ گونه شکایتی نکرده و این گونه می پندارند که بالاتر بودن فشار روغن به منزله شرایط بسیار خوب برای روانکاری است.در این حالت با توجه به ازدیاد فشار وارده به فیلتر روغن، شیر By pass عمل نموده و با بازشدن آن روغن مسیر دیگری را بدون فیلتر شدن طی می کند و وارد سیستم می شود که این امر به کاهش عمر موتور منجر می شود.

حفظ فشار روغن در محدوده پیشنهادی سازنده دستگاه بسیار مهم است و هر گونه افزایش یا کاهش از آن می تواند به خرابی موتور منجر شود و باید علت آن بررسی شود.

* دلایل ایجاد فشار روغن

بر خلاف تصور عموم، بالاتر بودن فشار روغن، به هیچ وجه به عنوان یک مزیت محسوب نشده و افزایش فشار نیز مانند کاهش فشار نشان دهنده وجود نقص در سیستم است.

تعریف کلی: فشار روغن به دلیل مقاومت روغن ـ به عنوان یک سیال دارای ویسکوزیته ـ در مقابل جاری شدن تحت فرایند مکش پمپ روغن به وجود می آید.

در هنگام مکش روغن توسط پمپ به دلیل ویسکوزیته کم روغن، جریان سریع تر شده و فشار کم تری دیده می شود. حالت فوق با حفظ شرط روانکاری در همه جای موتور (یعنی حداقل فشار روغن توصیه شده توسط سازنده دستگاه) بهترین شرایط برای کاهش سایش در موتور محسوب می شود و بر عکس مطلب فوق، با داشتن همان شرایط پمپاژ و مجاری و دهلیزهای باریک عبور روغن (چه به دلیل طراحی سیستم و چه به دلیل انسداد) و ویسکوزیته بالای روغن، سرعت جریان کاهش می یابد و این امر به افزایش فشار روغن منجر می شود و در این حالت بازده روانکاری پایین    می آید که نتیجه این امر ازدیاد سایش در سیستم است.

*وجود اختلاف در محدوده فشار روغن های توصیه شده توسط سازندگان خودروها و ماشین آلات به علت تفاوت در نحوه طراحی سیستم روانکاری از جمله اندازه کانال ها، قدرت پمپ روغن و دمای طراحی شده برای روانکاری است.

* فشار روغن در لحظه استارت زدن و کمی بعد از آن، بالا می باشد. زیرا تا زمانی که موتور به اندازه کافی گرم نشده است، فشار زیادی مشاهده می شود (به خصوص در شرایط آب و هوایی سرد) و علت این امر طراحی سیستم روانکاری دمای روغن را بین 82 الی 92 درجه سانتیگراد است، بر اساس همین دما، تمامی کانال ها و مجاری روغن و مقدار قدرت و دبی پمپ روغن را طراحی می نماید. باتوجه به این مطلب بالا بودن فشار نشان داده شده تا رسیدن به دمای طراحی کاملاً طبیعی به نظر می رسد.پس از این که موتوردر اثر کار گرم تر شود (روغن به دمای مورد نظر در سیستم روانکاری برسد)، نشانگر به حالت تعادل رسیده و باید در محدوده پیشنهادی توسط سازنده قرار گیرد و اگر چنین نشد، به بررسی نیاز دارد.

* در فاصله زمانی استارت خودرو تا رسیدن به شرایط پایدار روانکاری سیستم، شدت سایش با توجه به کم بودن روغن دریافتی، از دهلیزها به سطوح در تماس با هم و تحت بار زیاد است.

فشار بالای روغن (بیش از حد تعریف شده توسط سازنده) به معنای جریان خوب در موتور نیست، بلکه در بیشتر مواقع عکس مطلب فوق، یعنی عدم جریان گردشی خوب روغن است و فشار پایین تر به معنی جریان گردشی سریع روغن در سرتاسر موتور است و این موضوع جهت کاهش سایش در موتور با حفظ سایر پارامترها، پدیده ای مطلوب محسوب    می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلایل افزایش فشار روغن –خارج از محدوده تعیین شده تعادلی

عواملی که باعث ایجاد افزایش فشار روغن در سیستم روانکاری می شود

نتایج بدست آمده

اقدام اصلاحی مورد نیاز

فشار همچنان پس از استارت اولیه بالا است، روغن به اندازه کافی در پمپ جریان می یابد ولی به مجاری تعبیه شده برای روانکاری در موتور جریان کافی      نمی یابد.

امکان خرابی فاجعه آمیز موتور

1ـ خاموش نمودن موتور

2ـ استفاده از روغن مناسب تر با خواص ویسکوزیته در سرما (5w30 یا 0w30)

روغن توسط دوده غلیظ شده است

توان موتور کاهش می یابد

1ـ تعویض روغن و فیلتر آن

2ـ رسیدگی به عملکرد انژکتور

3ـ اجتناب از درجا کردن موتور

روغن در اثر اکسیداسیون غلیظ شده است

توان موتور کاهش می یابد

تعویض روغن موتور و فیلتر آن

ویسکوزیته روغن خیلی زیاد و جریان خیلی ضعیف شده است

توان موتور کاهش می یابد

1ـ تعیین روغن مناسب با استفاده از توصیه سازنده دستگاه

2ـ تعویض نمودن روغن موتور

فیلتر روغن مسدود شده و شیر By pass اجازه گردش به روغن فیلتر نشده را می دهد

کاهش عمر موتور

1ـ تعویض روغن و فیلتر آن

2ـ بررسی جهت یافتن علت انسداد فیلتر

رسوبات در مجاری روغن و دهلیزها باعث ایجاد فشار پشت گردیده ونشانگر فشار بالاتری را نشان می دهد

کاهش عمر موتور

1ـ تعویض روغن و فیلتر آن

2ـ استفاده از روغن موتور با کیفیت بالاتر

روغن خیلی سرد است

توان موتور کاهش می یابد

1ـ بازرسی ترموستات سیستم

2ـ بررسی مناسب بودن گرانروی روغن

 

 

 

 

 

 

* دلایل کاهش فشار روغن

لازم به ذکر است که در برخی موارد، افت فشار روغن مربوط به کیفیت روغن نیست، به این معنی که به دلیل وجود عیوب مکانیکی موتور(خرابی پمپ ـ لقی بیش از اندازه یاتاقان ها و ... ) فشار روغن کم می شود که در نتیجه باید نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.

با پیشرفت علم روانکاری و جایگزین شدن روغن های سینتتیک با روغن های مینرال بدلیل پائین بودن ویسکوزیته روغن های سینتتیک، فشار سیستم های روغنکاری نیز کاهش یافته بدون این که در عملیات روانکاری خللی ایجاد شود و در مورد روغن های نیمه سینتتیک هر چه درصد روغن های سینتتیک در فرمولاسیون آن ها بیشتر باشد، فشار سیستم روغنکاری نیز بیشتر کاهش می یابد ولی این کاهش فشار مقایسه ای است و با کاهش فشاری که در یک سیستم روغنکاری به مرور اتفاق می افتد و ناشی از تخریب ملکول روغن در طول زمان است، متفاوت می باشد.

* در بخش هایی از موتور که هدف روانکاری محسوب می شوند (یاتاقان ها و پیستون و سایر اجزای مورد روانکاری) اندازه فشار روغن قابل ملاحظه و زیاد بوده و با افزایش فاصله از پمپ این فشار کاهش می یابد به طوری که در بخش مکش پمپ، اندازه فشار روغن منفی است.

از جمله دلایل دیگر افت فشار روغن در دارز مدت می توان به اختلاط سوخت و نیز از بین رفتن برخی از مواد افزودنی اضافه شده به روغن (مانند افزودنی بالا برنده شاخص گرانروی) اشاره کرد که در این موقع باید پس از اطمینان از صحت کارکرد عوامل مکانیکی در سیستم، روغن را عوض کرد.

با توجه به مطلب بالا، دقت در انتخاب روغن مناسب سیستم به لحاظ سطح کیفیت پیشنهادی و همچنین توجه به وضعیت آب و هوایی که خودور در آن مورد استفاده قرار می گیرد، مهم است. روغن باید در دماهای پایین سیالیت مناسب داشته باشد. در انواع مختلف روانکارها، با شرط داشتن شرایط روانکاری مورد نظر سازنده دستگاه، روغنی مناسب تر است که سریع تر به این حالت پایدار فشار روغن برسد.

حفظ فشار روغن در محدوده پیشنهادی سازنده دستگاه بسیار مهم است و هر گونه افزایش یا کاهش از آن می تواند به خرابی موتور منجر گردد. در حال حاضر در سیستم خودروهای سبک و بعضی از تجهیزات، به جای استفاده از فشار سنج های عقربه ای که نشان دهنده مقدار فشار روغن هستند، از چراغ روغن که پیام نشانگر فشار را به حالت روشن یا خاموش نشان می دهد، استفاده می شود که البته روشن باقی ماندن چراغ نشانگر فشار، پس از استارت اولیه و همچنین در حالت حرکت خودرو (یا کارکردن سیستم) به معنای خرابی در سیستم روانکاری یا اشکال در وضعیت کمی و کیفی روانکار است.

 

 

 

 

دلایل ایجاد افت فشار در روغن

عواملی که باعث کاهش فشار روغن می شوند

نتایج بدست آمده

اقدام اصلاحی مورد نیاز

کاهش سطح روغن(پایین تر از حد نشانه)

امکان خرابی جبران ناپذیر موتور

سرریز روغن تا اندازه مطلوب ، رفع نشتی احتمالی

روغن در مرحله استارت وارد پمپ روغن نمی شود

امکان خرابی جبران ناپذیر موتور

خاموش نمودن موتور، تعویض روغن با روغن دارای نقطه ریزش پایین و خاصیت سیلان بهتر در دمای پایین

LUGGING (پمپ آهسته تر از آن می چرخد که روغن کافی به موتور برساند)

کاهش عمر موتور

بازبینی و رفع نقص پمپ روغن

روغن بسیار داغ شده و ویسکوزیته آن خیلی کم شود

روغن موتور تخریب می شود،سایش و رسوب گذاری در موتور ایجاد می شود

بازبینی ترموستات و نشانگر دما،کنترل دمای موتور، بررسی مجاز بودن گرانروی روغن

فرسودگی پمپ روغن

اختلالات موتور

تعویض پمپ روغن

فرسودگی یا تا قان ها

اختلالات موتور

جریان روغن از میان لقی یاتاقان ها با میل لنگ زیاد شده و به حفره ها روغن کمتری می رسد، تعویض یاتاقان ها

سوخت وارد روغن شده و ویسکوزیته آن کاهش می یابد

 سایش اجزای موتور،سوختن بیشتر روغن موتور

جلوگیری از بی باری مفرط (درجا کارکردن موتور)، رسیدگی به انژکتور سوخت، تعویض روغن موتور

تعویض دوره ای روغن موتور خودرو

روغن کهنه به علت اکسیداسیون و افزایش دوده غلیظ شده و روغن تازه بهتر جریان می یابد.

هیچ اقدامی لازم نیست

 

.

                     

 

 

+ نگارش شده توسط m n در Mon 13 Dec 2010 و ساعت <-Post time-> |
center>


Powered By
BLOGFA.COM